Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Regulamin spotkań Amazonek
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  ADWOKAT - Tomasz Pelec
  Profilaktyczna Mastektomia
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki
  ORTO+STOMIA
  CzytajRzeszów
  Gorsety pooperacyjne
  Mobilny Urzędnik

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed
  Oddział Stacjonarnej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - KOD 4300

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKULAPY 2017

Nasze aktywności
  Aktualności 2022
  Aktualności 2021
  Aktualności 2020
  Aktualności 2019
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty Amazonek
  Lata 2013 - 2020 (szczegóły)

YouTube - Muzyka
Aby włączyć muzykę relaksacyjną 'Zaufaj Bogu RELAX' oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), nacisnij poniższy guzik w celu otworzenia playlisty z muzyką:
Mobilny Urzednik

"Mobilny Urzędnik" w Urzędzie Miasta Rzeszowa

W Urzędzie Miasta Rzeszowa wprowadzono usługę "Mobilny Urzędnik" w ramach projektu "Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach". Usługa "Mobilny Urzędnik" polega na obsłudze spraw urzędowych na terenie Rzeszowa w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do skorzystania z usługi.

Kto może skorzystać z usługi "Mobilnego Urzędnika"?
Pomoc skierowana jest do mieszkańców Rzeszowa o szczególnych potrzebach, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie Miasta Rzeszowa i spełniają przynajmniej jeden z wymogów wyszczególnionych poniżej:
1. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
2. posiadają orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
3. są w wieku powyżej 65 lat, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i samodzielnego dotarcia do urzędu.
4. są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i samodzielnego dotarcia do urzędu.
5. są osobami zależnymi w wieku powyżej 15 lat,
6. są opiekunami faktycznymi osób zależnych,
7. są opiekunami w ramach pieczy zastępczej.

Na czym polega usługa "Mobilnego Urzędnika"?
Usługa "Mobilny Urzędnik" polega na obsłudze spraw urzędowych na terenie Rzeszowa w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do skorzystania z usługi. "Mobilny Urzędnik" dostarczy potrzebne druki urzędowe, pomoże w ich wypełnieniu, przyjmie niezbędne dokumenty, a następnie zarejestruje je w urzędzie (wszelkie dokumenty wymagane do dołączenia w ramach procedury mieszkaniec ma obowiązek zgromadzić je samodzielnie).

Jak skorzystać z usługi "Mobilnego Urzędnika"?
Osoby uprawnione do skorzystania z usługi "Mobilnego Urzędnika" mogą dokonać zgłoszenia:
* telefonicznie pod numer Infolinii Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00 (zgłoszenia można dokonać także za pośrednictwem członka rodziny, opiekuna) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30-15:30
* pocztą elektroniczną - wysyłając zgłoszenie na adres: mobilny.urzednik@erzeszow.pl

Usługi w ramach "Mobilnego Urzędnika" realizowane są w środy i czwartki w godzinach od 9:00 do 14:00. Usługa zostanie zrealizowana w najbliższym dniu, w którym dostępny jest wolny termin.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w przeddzień umówionej wizyty, mieszkaniec otrzyma telefoniczne potwierdzenie z Urzędu Miasta Rzeszowa, z podaniem imienia i nazwiska pracownika, który będzie realizował usługę, a Mobilny Urzędnik przed rozpoczęciem obsługi wylegitymuje się.

Co powinno zawierać zgłoszenie?
W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić:
* czego dotyczy sprawa
* podać imię i nazwisko
* adres zamieszkania
* numer telefonu do kontaktu

Katalog usług świadczonych w ramach "Mobilnego Urzędnika" w Urzędzie Miasta Rzeszowa.
1) Wydział Polityki Społecznej
- Złożenie wniosku i wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora
2) Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
- Pomoc związana z obsługą przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
- Pomoc w zakresie czynności związanych z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz możliwych źródeł dofinansowania dla przedsiębiorców.
3) Wydział Gospodarki Komunalnej
- Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4) Wydział Finansowy
Złożenie wniosku o udzielanie ulgi podatkowej w podatkach i opłatach
5) Urząd Stanu Cywilnego
Złożenie wniosku o zmianę imienia i nazwiska
6) Wydział Spraw Obywatelskich
- złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, w tym:
zgłoszenie utraty dowodu osobistego, zniszczenia lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
- wydanie dowodu osobistego wraz ustaleniem kodów PIN zabezpieczających certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Ważne! Skorzystanie z modelu usługi Mobilny Urzędnik jest bezpłatne.
Projekt "Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach", współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.


Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA