Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKUPALY 2017

Aktualności
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty 2017
  Zdrowie
  Kultura

Projekty 2016
  Psychoterapia amazonek
  Terapia medyczna

Projekty 2015
  Zdrowy tryb życia
  Forma psychoterapii

Projekty 2014
  Góry są dla każdego

Projekty - 2013
  Akademia Zdrowia
  Zwiedzanie krakowa
  Wspieranie osób niepełnosprawnych
  Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
  Więcej ruchu, więcej zdrowia
  Więcej ruchu, więcej zdrowia - opis zadania
  Prozdrowotna, Konferencja Szkoleniowa

MusicBox
Aby włączyć muzykę relaksacyjną "Zaufaj Bogu RELAX oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), naciśnij poniższy guzik w celu włączenia odtwarzacza i odtworzenia muzyki:
Sprawozdania Merytoryczne 2009

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok

     z działalności Stowarzyszenia „ Rzeszowski Klub Amazonka”

 

                W roku 2009  działalność Stowarzyszenia to głównie;

1.        Działalność integrowania środowiska Amazonek- działalność ciągła; spotkania integracyjne w Ratuszu w każdą pierwszą środę miesiąca, a od stycznia 2009 roku dwa razy w miesiącu także w trzeci czwartek miesiąca/– zawsze udział bierze około 50 kobiet/ Stowarzyszenie liczy około 130 osób w /g stanu na dzień 31.12.2009 roku/

2.        Uroczyste spotaknie OPŁATOWE z udziałem władz miasta Rzeszowa XII-2009 rok

3.        Wyjazdy integracyjne-

- Wyjazd 3-dniowy grupy około 40 Amazonek- udział w XII  Ogólnopolskiej Pielgrzymce AMAZONEK na Jasnej Górze -w październiku 2009 roku

Motto Pielgrzymowania” Aby… miały życie i miały je w obfitości”

- Wyjazd 2-dniowy grupy około 30 Amazonek – Rzeszów- Przemyśl-Krasiczyn-Bolestraszyce- Arboretum- rekreacja i wypoczynek;

„ Integracja – relaks psycho-fizyczny”

4.        Współpraca z Federacją Stowarzyszeń Amazonek w Poznaniu;

 

-      bieżące informacje ,szkolenia dla wolontariuszek-ochotniczek, przekazywanie pism, broszur, innych folderów reklamowych dla Amazonek, udział Amazonek rzeszowskich w turnusach terapeutycznych organizowanych przez Federację;

- „ WARSZTATY LIDEREK” w Ciechocinku- Współczesna onkologia, Nie stać nas na kryzys w onkologii, Jak zapewnić chorym skuteczne leczenie, udział grupy rzeszowski Amazonek

 

5.         Współpraca ze Stowarzyszeniem „Amazonki” Warszawa- Centrum;

6.        -Udział w szkoleniach w Centrum Onkologii w Warszawie

7.        Współpraca z Wojewódzkim Osrodkiem Koordynuujacym populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi-

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie

- coroczny udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Amazonek

8.        Współpraca z innymi Klubami Amazonek z Podkarpacia; Stalowa Wola, Mielec, Krosno, Tarnobrzeg, Brzozów, Dębica, Jarosław, Przemyśl-

- seminaria;

Krosno- Marsz nadziei  oraz wykłady „ Chłoniaki –chcę wiedzieć więcej”,

„Powikłania po chemioterapii”

Stalowa Wola- Wykład dr Artura Drobniaka z Świętokrzyskiego Centrum Onkologii „ Oznacz swój nowotwór- to ma znaczenie- HER 2+ czy HER 2- rak piersi?”.

-      wzajemne spotkania w klubach, wymiana doświadczeń ,

-      planowanie wspólnych wyjazdów integracyjnych,

-      wspólny udział w marszach i happeningach dotyczących walki z choroba nowotworową piersi

-      w przyszłości powołanie Unii Podkarpackiej Stowarzyszeń Amazonek

     /rodzaj podkarpackiej Federacji/

9.        Udział Amazonek rzeszowskich w licznych ANKIETACH, przeprowadzanych przez studentów wydziałów lekarskich, rehabilitacji, onkologii, psychologii, przyszłych absolwentów, doktorantów, prowadzących prace badawcze, między innymi;

-   „ SPOSOBY RADZENIA SOBIE z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ PIERSI”

-„ ŚRODOWISKO KOBIET Z RAKIEM PIERSI”

-„ WPŁYW REHABILITACJI NA JAKOŚĆ ŻYCIA U KOBIET PO MASTEKTOMII”

- „ ŻYCIE PO ZABIEGU MASTEKTOMII”,

- „ MASAŻ JAKO ALTERNATYWNA METODA PRZYWRACANIA SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ”,

- „ JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET PO MASTEKTOMII”,

- „ DZIAŁALNOŚĆ KLUBU AMAZONEK W KONTEKŚCIE POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA”,

- „ ŻYCIE PO ZABIEGU MASTEKTOMII”- ankieta przeprowadzona dla Stowarzyszenia Brzozowskich Amazonek

-„ AKCEPTACJA CHOROBY NOWOTWOROWEJ U CHORYCH NA RAKA PIERSI”,

- „OCENA SPRAWNOŚCI, AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I JAKOŚCI ŻYCIA KOBIET PO MASTEKTOMII”,

- „ WPŁYW REHABILITACJI NA JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET AMAZONEK”,

- „  ZNACZENIE CZYNNEGO UCZESTNICTWA W STOWARZYSZENIU NA PRZYSTOSOWANIE DO ŻYCIA Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ”-/ ankieta imienna przeprowadzona dla Agaty Wojciechowskiej- doktorantki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi/

- „ ZASOBY LUDZKIE W ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”- ankieta dla Joanny Schmidt doktorantki

z Uniwersytetu w Poznaniu,

- „ ROLA STRATEGII MARKETINGOWYCH ORGANIZACJI NON-PROFIT W KREOWANIU WARTOŚCI DLA INTERESARIUSZY”,

- „ DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE INTEGRACJI”/ ankieta dla PERON w Warszawie,

 

10.     Udział wielu grup amazonek rzeszowskich w Warsztatach Terapeutycznych w KRAKOWIE , organizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Onkologii „ UNICORN” dla chorych na nowotwory  i ich bliskich;

 - „ Dieta w chorobie nowotworowej”, „Zrozumieć chemio i radioterapię”

   „Terapia poprzez sztukę”, „Trening antystresowy”, „Muzykoterapia

   i Choreoterapia”, „ Kto szuka ten żyje”- zgrupowanie dla kobiet poszukujących pracy a także tych które chcą do pracy powróci”, „Warsztaty zarządzania czasem- Jak znaleźć czas na to co najważniejsze”,

- projekt „ NIE TYLKO LEKI LECZĄ”- współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej” oraz Ministerstwo Zdrowia w ramach rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

11.     Działalność informacyjno- szkoleniowa

-  spotkania i pogadanki przygotowywane przez członkinie stowarzyszenia, na temat;

·         „Szybsza i łatwiejsza rekonstrukcja piersi- ekspandery tkankowe”

·         „Ośrodki rehabilitacyjne dla Amazonek na terenie Polski”

·         „Środowisko wodne i jego prawa”,  rehabilitacja amazonek

     w środowisku wodnym

·         Rozliczanie zeznań rocznych- szkolenia przeprowadzane przez Prezesa Stowarzyszenia – jakie dokumenty są niezbędne do rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej i kto może z niej skorzystać, jak odliczać podatek należny 1 % na rzecz Stowarzyszenia

·         Jak pozyskiwać ! % od podatników,

·         Dodatki pielęgnacyjne a zasiłki pielęgnacyjne

·         Świadczenia emerytalne i rentowe

·         Turnusy rehabilitacyjne, szpitale sanatorium, wyjazdy sanatoryjne

·         Inne szkolenia i pogadanki …

12.     Prace nad dokonaniem w przyszłości zmian niektórych zapisów Statutu Stowarzyszenia, uaktualnienie ich oraz  dostosowanie do bieżących przepisów obowiązującego      prawa.

13.     Prowadzenie bieżące KRONIKI STOWARZYSZENIA- zapis ważniejszych wydarzeń z życia Stowarzyszenia- dobry sposób na zaangażowanie oraz uaktywnienie wszystkich członkiń Stowarzyszenia.

14.     Opracowanie strony internetowej Stowarzyszenia; www.amazonka.rzeszow.pl- częściowo została ona utworzona, trwają dalsze prace nad jej  aktualizacją .

 

 

15.     Umieszczenie aktualnych danych Stowarzyszenia w ogólnopolskiej bazie danych organizacji pozarządowych KLON-JAWOR

 

16.     Dokonanie niezbędnych wpisów w Urzędzie Statystycznym, Pierwszym Urzędzie Skarbowym , Podkarpackim Banku Spółdzielczym – w związku ze zmianą właściwości miejscowej Stowarzyszenia oraz zmianami

w składzie Zarządu,

17.     Nawiązanie kontaktu z mediami/ Polskie Radio Rzeszów ,Radio VIA,

Telewizja Polska o/Rzeszów, i lokalna prasa/, w celu przedstawienia wizerunku naszego stowarzyszenia, a także kampania informacyjna na rzecz pozyskania w przyszłości 1 % odpisu podatku dochodowego;

- wywiad w Polskim Radio Rzeszów na temat historii i działalności stowarzyszenia,

- foldery ulotki i głoszenia w przychodniach lekarskich, oddziale onkologii w szpitalu wojewódzkim , w gabinetach rehabilitacji,

 -kontakty z osobami fizycznymi-sympatykami stowarzyszenia, udzielanie im informacji o możliwości przeznaczenia podatku na działalność statutową, wraz z wyjaśnieniem niezbędnej procedury odpisu i wpłaty oraz podaniem dokładnego konta bankowego Stowarzyszenia/, oferowanie potencjalnym darczyńcom bezpłatnej pomocy w wypełnianiu formularzy PIT przez działaczy Stowarzyszenia,

 

16. Kontakty z firmami zaopatrzenia ortopedycznego dla Amazonek-

„ AMOENA –LIFE” w Warszawie , MAZ-MED w Rzeszowie, POFAM w Poznaniu;  wizyta przedstawicielki Amoeny wraz z prezentacją nowości bieliźniarskich dla amazonek oraz środków ortopedycznych,; protez , wkładek itp…

 

 

17.     Rehabilitacja Grupowa, oraz indywidualna w;

- Zakładzie Fizjoterapii Szpitala Wojewódzkiego nr.2 przy.ul. Lwowskiej ; od poniedziałku do czwartku w godzinach przedpołudniowych,

- Przychodni „ Palomed” w Rzeszowie przy ul. Seniora 2- w godzinach popołudniowych we wtorki i piątki; 4 godziny tygodniowo; ćwiczenia stacyjne, choreoterapia, muzykoterapia, relakascja

- Przychodni rehabilitacji i Fizjoterapii przy ul. Warzywnej codziennie

w godzinach od 7 do 18, udział amazonek w tzw. „ Grupach ćwiczeniowych”

, programie finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

- Przychodni NFZ-Amazonka przy. Ul. Króla Augusta- codziennie w godzinach od 10- 18, na indywidualne skierowania od specjalistów rehabilitacji onkologicznej.

 

 

 

18. Spotkania z lekarzami- edukacja onkologiczna- specjalistami onkologii, rehabilitacji, psychologii, neurologii, inne spotkania;

·         FLAWONOIDY A PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA”-  „UZDRAWIANIE HOLISTYCZNE” wykład dr.hab.n.med.Przemysława Nowaka

·         SPOTKANIE PRZY HERBACIE- czyli wszystko o nowoczesnych metodach leczenia raka piersi- HER 2 +

- Wykład Prof.dr.n.med Bożeny Karczmarek- Borowskiej-konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej, Kierownika Centrum Onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Onkologicznym w Rzeszowie, z licznymi ankietami oraz prezentacją multimedialną.

·         „SCHORZENIA NEUROLOGICZNE w CHOROBACH NOWOTWOROWYCH”- wykład lek.med specj, naurologicznej Małgorzaty Radziewicz ,

·         „NOWOCZESNE METODY LECZENIA CHEMIOTERAPIĄ”- wykład lek.med, specj, chemioterapii Anny Kucharskiej

·         „ REHABILITACJA RUCHOWA KOBIET PO MASTEKTOMII”- wykład le.med, specj.rehabilitacji onkologicznej – Ewy Nowak

·         „OBRZĘKI LIMFATYCZNE- sposoby przeciwdziałania- wykład

i przykłady praktyczne- mgr.Małgorzata Homenda- kierownik poradni rehabilitacji

19. Udział amazonek w indywidualnych turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub finansowanych przez same amazonki

20. Turystyka i wypoczynek zagraniczny ; Coroczny wyjazd grupy   Amazonek do Brukseli, w ramach sponsoringu Europosła do Parlamentu Europejskiego

21.  Przygotowania do opracowania ; Przewodnika ABC Amazonki- dla nowych kobiet po mastektomii piersi.

22.   Działania Zarządu Stowarzyszenia w kierunku stworzenia punktu informacyjnego oraz biura dla Stowarzyszenia w Centrum Rzeszowa,

23.  Udział w szkoleniach organizowanych przez;

-Federację Pacjentów Polskich- Vademecum w zakresie  świadczeń zdrowotnych,

-Towarzystwo „ Altum” – na temat pozyskiwania funduszy na działania społeczne

- Rzeszowska Agencję Rozwoju RAR- na temat „ Inkubatory III-go sektora”

24. Wszystkie pozostałe działania integrujące środowisko amazońskie na Podkarpaciu, propagowanie zdrowego stylu życia amazonek, dbałość o dobry wizerunek naszej grupy wsparcia „ Rzeszowskiego Klubu Amazonka”

w Rzeszowie.

Sporządziła Halina Lubera

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA