Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Regulamin spotkań Amazonek
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  ADWOKAT - Tomasz Pelec
  Profilaktyczna Mastektomia
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki
  ORTO+STOMIA
  CzytajRzeszów
  Gorsety pooperacyjne
  Mobilny Urzędnik

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed
  Oddział Stacjonarnej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - KOD 4300

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKULAPY 2017

Nasze aktywności
  Aktualności 2022
  Aktualności 2021
  Aktualności 2020
  Aktualności 2019
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty Amazonek
  Lata 2013 - 2020 (szczegóły)

YouTube - Muzyka
Aby włączyć muzykę relaksacyjną 'Zaufaj Bogu RELAX' oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), nacisnij poniższy guzik w celu otworzenia playlisty z muzyką:
Sprawozdania Merytoryczne 2009

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok

     z działalności Stowarzyszenia „ Rzeszowski Klub Amazonka”

 

                W roku 2009  działalność Stowarzyszenia to głównie;

1.        Działalność integrowania środowiska Amazonek- działalność ciągła; spotkania integracyjne w Ratuszu w każdą pierwszą środę miesiąca, a od stycznia 2009 roku dwa razy w miesiącu także w trzeci czwartek miesiąca/– zawsze udział bierze około 50 kobiet/ Stowarzyszenie liczy około 130 osób w /g stanu na dzień 31.12.2009 roku/

2.        Uroczyste spotaknie OPŁATOWE z udziałem władz miasta Rzeszowa XII-2009 rok

3.        Wyjazdy integracyjne-

- Wyjazd 3-dniowy grupy około 40 Amazonek- udział w XII  Ogólnopolskiej Pielgrzymce AMAZONEK na Jasnej Górze -w październiku 2009 roku

Motto Pielgrzymowania” Aby… miały życie i miały je w obfitości”

- Wyjazd 2-dniowy grupy około 30 Amazonek – Rzeszów- Przemyśl-Krasiczyn-Bolestraszyce- Arboretum- rekreacja i wypoczynek;

„ Integracja – relaks psycho-fizyczny”

4.        Współpraca z Federacją Stowarzyszeń Amazonek w Poznaniu;

 

-      bieżące informacje ,szkolenia dla wolontariuszek-ochotniczek, przekazywanie pism, broszur, innych folderów reklamowych dla Amazonek, udział Amazonek rzeszowskich w turnusach terapeutycznych organizowanych przez Federację;

- „ WARSZTATY LIDEREK” w Ciechocinku- Współczesna onkologia, Nie stać nas na kryzys w onkologii, Jak zapewnić chorym skuteczne leczenie, udział grupy rzeszowski Amazonek

 

5.         Współpraca ze Stowarzyszeniem „Amazonki” Warszawa- Centrum;

6.        -Udział w szkoleniach w Centrum Onkologii w Warszawie

7.        Współpraca z Wojewódzkim Osrodkiem Koordynuujacym populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi-

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie

- coroczny udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Amazonek

8.        Współpraca z innymi Klubami Amazonek z Podkarpacia; Stalowa Wola, Mielec, Krosno, Tarnobrzeg, Brzozów, Dębica, Jarosław, Przemyśl-

- seminaria;

Krosno- Marsz nadziei  oraz wykłady „ Chłoniaki –chcę wiedzieć więcej”,

„Powikłania po chemioterapii”

Stalowa Wola- Wykład dr Artura Drobniaka z Świętokrzyskiego Centrum Onkologii „ Oznacz swój nowotwór- to ma znaczenie- HER 2+ czy HER 2- rak piersi?”.

-      wzajemne spotkania w klubach, wymiana doświadczeń ,

-      planowanie wspólnych wyjazdów integracyjnych,

-      wspólny udział w marszach i happeningach dotyczących walki z choroba nowotworową piersi

-      w przyszłości powołanie Unii Podkarpackiej Stowarzyszeń Amazonek

     /rodzaj podkarpackiej Federacji/

9.        Udział Amazonek rzeszowskich w licznych ANKIETACH, przeprowadzanych przez studentów wydziałów lekarskich, rehabilitacji, onkologii, psychologii, przyszłych absolwentów, doktorantów, prowadzących prace badawcze, między innymi;

-   „ SPOSOBY RADZENIA SOBIE z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ PIERSI”

-„ ŚRODOWISKO KOBIET Z RAKIEM PIERSI”

-„ WPŁYW REHABILITACJI NA JAKOŚĆ ŻYCIA U KOBIET PO MASTEKTOMII”

- „ ŻYCIE PO ZABIEGU MASTEKTOMII”,

- „ MASAŻ JAKO ALTERNATYWNA METODA PRZYWRACANIA SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ”,

- „ JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET PO MASTEKTOMII”,

- „ DZIAŁALNOŚĆ KLUBU AMAZONEK W KONTEKŚCIE POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA”,

- „ ŻYCIE PO ZABIEGU MASTEKTOMII”- ankieta przeprowadzona dla Stowarzyszenia Brzozowskich Amazonek

-„ AKCEPTACJA CHOROBY NOWOTWOROWEJ U CHORYCH NA RAKA PIERSI”,

- „OCENA SPRAWNOŚCI, AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I JAKOŚCI ŻYCIA KOBIET PO MASTEKTOMII”,

- „ WPŁYW REHABILITACJI NA JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET AMAZONEK”,

- „  ZNACZENIE CZYNNEGO UCZESTNICTWA W STOWARZYSZENIU NA PRZYSTOSOWANIE DO ŻYCIA Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ”-/ ankieta imienna przeprowadzona dla Agaty Wojciechowskiej- doktorantki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi/

- „ ZASOBY LUDZKIE W ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”- ankieta dla Joanny Schmidt doktorantki

z Uniwersytetu w Poznaniu,

- „ ROLA STRATEGII MARKETINGOWYCH ORGANIZACJI NON-PROFIT W KREOWANIU WARTOŚCI DLA INTERESARIUSZY”,

- „ DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE INTEGRACJI”/ ankieta dla PERON w Warszawie,

 

10.     Udział wielu grup amazonek rzeszowskich w Warsztatach Terapeutycznych w KRAKOWIE , organizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Onkologii „ UNICORN” dla chorych na nowotwory  i ich bliskich;

 - „ Dieta w chorobie nowotworowej”, „Zrozumieć chemio i radioterapię”

   „Terapia poprzez sztukę”, „Trening antystresowy”, „Muzykoterapia

   i Choreoterapia”, „ Kto szuka ten żyje”- zgrupowanie dla kobiet poszukujących pracy a także tych które chcą do pracy powróci”, „Warsztaty zarządzania czasem- Jak znaleźć czas na to co najważniejsze”,

- projekt „ NIE TYLKO LEKI LECZĄ”- współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej” oraz Ministerstwo Zdrowia w ramach rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

11.     Działalność informacyjno- szkoleniowa

-  spotkania i pogadanki przygotowywane przez członkinie stowarzyszenia, na temat;

·         „Szybsza i łatwiejsza rekonstrukcja piersi- ekspandery tkankowe”

·         „Ośrodki rehabilitacyjne dla Amazonek na terenie Polski”

·         „Środowisko wodne i jego prawa”,  rehabilitacja amazonek

     w środowisku wodnym

·         Rozliczanie zeznań rocznych- szkolenia przeprowadzane przez Prezesa Stowarzyszenia – jakie dokumenty są niezbędne do rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej i kto może z niej skorzystać, jak odliczać podatek należny 1 % na rzecz Stowarzyszenia

·         Jak pozyskiwać ! % od podatników,

·         Dodatki pielęgnacyjne a zasiłki pielęgnacyjne

·         Świadczenia emerytalne i rentowe

·         Turnusy rehabilitacyjne, szpitale sanatorium, wyjazdy sanatoryjne

·         Inne szkolenia i pogadanki …

12.     Prace nad dokonaniem w przyszłości zmian niektórych zapisów Statutu Stowarzyszenia, uaktualnienie ich oraz  dostosowanie do bieżących przepisów obowiązującego      prawa.

13.     Prowadzenie bieżące KRONIKI STOWARZYSZENIA- zapis ważniejszych wydarzeń z życia Stowarzyszenia- dobry sposób na zaangażowanie oraz uaktywnienie wszystkich członkiń Stowarzyszenia.

14.     Opracowanie strony internetowej Stowarzyszenia; www.amazonka.rzeszow.pl- częściowo została ona utworzona, trwają dalsze prace nad jej  aktualizacją .

 

 

15.     Umieszczenie aktualnych danych Stowarzyszenia w ogólnopolskiej bazie danych organizacji pozarządowych KLON-JAWOR

 

16.     Dokonanie niezbędnych wpisów w Urzędzie Statystycznym, Pierwszym Urzędzie Skarbowym , Podkarpackim Banku Spółdzielczym – w związku ze zmianą właściwości miejscowej Stowarzyszenia oraz zmianami

w składzie Zarządu,

17.     Nawiązanie kontaktu z mediami/ Polskie Radio Rzeszów ,Radio VIA,

Telewizja Polska o/Rzeszów, i lokalna prasa/, w celu przedstawienia wizerunku naszego stowarzyszenia, a także kampania informacyjna na rzecz pozyskania w przyszłości 1 % odpisu podatku dochodowego;

- wywiad w Polskim Radio Rzeszów na temat historii i działalności stowarzyszenia,

- foldery ulotki i głoszenia w przychodniach lekarskich, oddziale onkologii w szpitalu wojewódzkim , w gabinetach rehabilitacji,

 -kontakty z osobami fizycznymi-sympatykami stowarzyszenia, udzielanie im informacji o możliwości przeznaczenia podatku na działalność statutową, wraz z wyjaśnieniem niezbędnej procedury odpisu i wpłaty oraz podaniem dokładnego konta bankowego Stowarzyszenia/, oferowanie potencjalnym darczyńcom bezpłatnej pomocy w wypełnianiu formularzy PIT przez działaczy Stowarzyszenia,

 

16. Kontakty z firmami zaopatrzenia ortopedycznego dla Amazonek-

„ AMOENA –LIFE” w Warszawie , MAZ-MED w Rzeszowie, POFAM w Poznaniu;  wizyta przedstawicielki Amoeny wraz z prezentacją nowości bieliźniarskich dla amazonek oraz środków ortopedycznych,; protez , wkładek itp…

 

 

17.     Rehabilitacja Grupowa, oraz indywidualna w;

- Zakładzie Fizjoterapii Szpitala Wojewódzkiego nr.2 przy.ul. Lwowskiej ; od poniedziałku do czwartku w godzinach przedpołudniowych,

- Przychodni „ Palomed” w Rzeszowie przy ul. Seniora 2- w godzinach popołudniowych we wtorki i piątki; 4 godziny tygodniowo; ćwiczenia stacyjne, choreoterapia, muzykoterapia, relakascja

- Przychodni rehabilitacji i Fizjoterapii przy ul. Warzywnej codziennie

w godzinach od 7 do 18, udział amazonek w tzw. „ Grupach ćwiczeniowych”

, programie finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

- Przychodni NFZ-Amazonka przy. Ul. Króla Augusta- codziennie w godzinach od 10- 18, na indywidualne skierowania od specjalistów rehabilitacji onkologicznej.

 

 

 

18. Spotkania z lekarzami- edukacja onkologiczna- specjalistami onkologii, rehabilitacji, psychologii, neurologii, inne spotkania;

·         FLAWONOIDY A PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA”-  „UZDRAWIANIE HOLISTYCZNE” wykład dr.hab.n.med.Przemysława Nowaka

·         SPOTKANIE PRZY HERBACIE- czyli wszystko o nowoczesnych metodach leczenia raka piersi- HER 2 +

- Wykład Prof.dr.n.med Bożeny Karczmarek- Borowskiej-konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej, Kierownika Centrum Onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Onkologicznym w Rzeszowie, z licznymi ankietami oraz prezentacją multimedialną.

·         „SCHORZENIA NEUROLOGICZNE w CHOROBACH NOWOTWOROWYCH”- wykład lek.med specj, naurologicznej Małgorzaty Radziewicz ,

·         „NOWOCZESNE METODY LECZENIA CHEMIOTERAPIĄ”- wykład lek.med, specj, chemioterapii Anny Kucharskiej

·         „ REHABILITACJA RUCHOWA KOBIET PO MASTEKTOMII”- wykład le.med, specj.rehabilitacji onkologicznej – Ewy Nowak

·         „OBRZĘKI LIMFATYCZNE- sposoby przeciwdziałania- wykład

i przykłady praktyczne- mgr.Małgorzata Homenda- kierownik poradni rehabilitacji

19. Udział amazonek w indywidualnych turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub finansowanych przez same amazonki

20. Turystyka i wypoczynek zagraniczny ; Coroczny wyjazd grupy   Amazonek do Brukseli, w ramach sponsoringu Europosła do Parlamentu Europejskiego

21.  Przygotowania do opracowania ; Przewodnika ABC Amazonki- dla nowych kobiet po mastektomii piersi.

22.   Działania Zarządu Stowarzyszenia w kierunku stworzenia punktu informacyjnego oraz biura dla Stowarzyszenia w Centrum Rzeszowa,

23.  Udział w szkoleniach organizowanych przez;

-Federację Pacjentów Polskich- Vademecum w zakresie  świadczeń zdrowotnych,

-Towarzystwo „ Altum” – na temat pozyskiwania funduszy na działania społeczne

- Rzeszowska Agencję Rozwoju RAR- na temat „ Inkubatory III-go sektora”

24. Wszystkie pozostałe działania integrujące środowisko amazońskie na Podkarpaciu, propagowanie zdrowego stylu życia amazonek, dbałość o dobry wizerunek naszej grupy wsparcia „ Rzeszowskiego Klubu Amazonka”

w Rzeszowie.

Sporządziła Halina Lubera

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA