Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Regulamin spotkań Amazonek
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  ADWOKAT - Tomasz Pelec
  Profilaktyczna Mastektomia
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki
  ORTO+STOMIA
  CzytajRzeszów
  Gorsety pooperacyjne
  Mobilny Urzędnik

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed
  Oddział Stacjonarnej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - KOD 4300

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKULAPY 2017

Nasze aktywności
  Aktualności 2022
  Aktualności 2021
  Aktualności 2020
  Aktualności 2019
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty Amazonek
  Lata 2013 - 2020 (szczegóły)

YouTube - Muzyka
Aby włączyć muzykę relaksacyjną 'Zaufaj Bogu RELAX' oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), nacisnij poniższy guzik w celu otworzenia playlisty z muzyką:
Regulamin - Harmonogram ważnych obowiązków

HARMONOGRAM BARDZO WAŻNYCH OBOWIĄZKOWYCH
i TERMINOWYCH ZADAŃ w STOWARZYSZENIU!!!/ co roku/
 

Styczeń
do 10-go stycznia-Rozliczenie końcowe PROJEKTÓW-współfinansowanych z Urzędu Miasta lub innych środków-opracowanie, skontrolowanie wewnętrzne i po podpisaniu doręczenie za potwierdzeniem na dziennik podawczy U.Miasta Rzeszowa
od 15 stycznia- Umowa z księgową /prowadzenie spraw księgowych/ oraz informatykiem na prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia, ustalenie warunków umowy,
od 15-go stycznia -organizacja rehabilitacji grupowej dla amazonek
w sali gimnastycznej " Palomedu"-Umowy
z rehabilitantkami,ustalenie warunków umów,
do 15-go stycznia- Pismo do Naczelnika I Urzędu Skarbowego
w Rzeszowie, oraz złożenie druku; NIP-8- do celów przekazywania
1 % podatku dochodowego od podatników,
do 31-go stycznia – przygotowanie materiałów do Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia, informacja na ogólnych zebraniach/ potwierdzenie podpisami o przyjęciu do wiadomości terminu Walnego Zebrania/, umieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia informacji o terminie Walnego Zebrania,
do 31-go stycznia- Rozliczenie pisemne podatku dochodowego
za rok poprzedni-sprawdzenie z wyciągami bankowymi.
Do 31-go stycznia – Opracowanie i doręczenie za potwierdzeniem
do I Urzędu Skarbowego, Rocznego Zeznania z rozliczenia podatku dochodowego z tytułu umów o dzieło/ lub innych cywilno prawnych/
PIT-4- komputerowo,
 

Luty
Do 28-go lutego- Opracowanie i wypisanie komputerowo Zeznań rocznych PIT-11/ w 3 egzemplarzach/ dla zatrudnionych w roku poprzednim osób na umowy cywilno-prawne, nastepnie przesłanie ich do tych osób za potwierzdeniem oraz wysłanie ich do właściwych Urzędów Skarbowych.
Do 28-go lutego-Protokół z kotroli Komisji Rewizyjnej-za rok poprzedni, przygotowanie się Przewodniczącego Komisji do wystąpienia na Walnym Zebraniu członków, Skarbnika, Prezesa, W-ce Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
 

Marzec- złożyć życzenia Swiąteczne
Do 15 marca- Przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia sprawozdwaczego a 1 raz na 4 lata- sprawozdawczo-wyborczego, zgodnie ze Statutem i Regulaminem.
Do 31 marca- Sporządzenie Bilansu, Rachunku Wyników, informacji Dodatkowej oraz CIT-8 i CIT-8O za poprzedni rok bilansowy
i przekazanie ich za potwierdzeniem do I Urzędu Skarbowego
w Rzeszowie,
Do 31 marca- Opracowanie Aktualizacji do zaplanowanych PROJEKTÓW do realizacji w danym roku i przekazanie ich za potwierdzeniem
do Urzędu Miasta Rzeszowa oraz zgłoszenia na szkolenia- FEDERACJA!!!
 

Kwiecień
Do 30 kwietnia- Przygotowanie i opracowanie Rocznego sprawozdania
o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji
non-profit za dany rok oraz przekazanie drogą elektroniczną do GUS
w Krakowie- DRUK- SOFT-5,
 

Maj-Czerwiec
0d 1 maja do 30 czerwca- Realizacja Projektów i działalność bieżąca
Do 30 czerwca – rozliczenie się z informatykiem , rehabilitantkami
i księgową za prowadzone prace na podstawie zawartych umów
 

Lipiec- BARDZO WAŻNE!!!!!!!!!!!!
Do 15 lipca-/termin ostateczny/!!!!!- opracowanie, przygotowanie
i przesłanie drogą elektroniczną , za potwierdzeniem mailowym
i wydrukiem z Bazy danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej , sprawozdanie uprawniające Stowarzyszenie do pozyskiwania w roku następnym 1 % podatku dochodowego od podatników!!!!!!!!!!!
0d 1do 31 lipca- Realizacja Projektów i działalność bieżąca
 

Sierpień
Od 1-31 sierpnia - Realizacja Projektów i działalność bieżąca
Do 31 sierpnia- Pismo do Prezydenta Miasta Rzeszowa dot. Terminarza spotkań w Ratuszu w roku następnym z załączonym proponowanym harmonogramem spotkań,
Do 31 sierpnia- Pismo do Dyrektora " Palomedu" w sprawie udostępnienia sali gimnastycznej na rok następny na rehabilitację,
 

Wrzesień-
Od 1-30 września - Realizacja Projektów i działalność bieżąca
Od 1-30 września organizacja i przygotowanie się do Ogólnopolskiej Pielgrzymki Amazonek w Częstochowie
 

Pażdziernik
Od 1-31 pażdziernika- Realizacja Projektów i działalność bieżąca
I weekend pażdziernika- Udział w Pielgrzymce do Częstochowy!!!!!!!!!!
 

Listopad
1-15 listopada-przygotowanie, opracoawnie i pisanie projektów celem pozyskania Dotacji z Urzędu Miasta lub z innych ródeł, złożenie ofert do konkursów---złożyć życzenia Swiąteczne----
 

Grudzień- do 15 grudnia – przygotowanie spotkania Opłatkowego

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA