Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKUPALY 2017

Aktualności
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty 2017
  Zdrowie
  Kultura

Projekty 2016
  Psychoterapia amazonek
  Terapia medyczna

Projekty 2015
  Zdrowy tryb życia
  Forma psychoterapii

Projekty 2014
  Góry są dla każdego

Projekty - 2013
  Akademia Zdrowia
  Zwiedzanie krakowa
  Wspieranie osób niepełnosprawnych
  Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
  Więcej ruchu, więcej zdrowia
  Więcej ruchu, więcej zdrowia - opis zadania
  Prozdrowotna, Konferencja Szkoleniowa

MusicBox
Aby włączyć muzykę relaksacyjną "Zaufaj Bogu RELAX oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), naciśnij poniższy guzik w celu włączenia odtwarzacza i odtworzenia muzyki:
Regulamin - Harmonogram ważnych obowiązków

HARMONOGRAM BARDZO WAŻNYCH OBOWIĄZKOWYCH
i TERMINOWYCH ZADAŃ w STOWARZYSZENIU!!!/ co roku/
 

Styczeń
do 10-go stycznia-Rozliczenie końcowe PROJEKTÓW-współfinansowanych z Urzędu Miasta lub innych środków-opracowanie, skontrolowanie wewnętrzne i po podpisaniu doręczenie za potwierdzeniem na dziennik podawczy U.Miasta Rzeszowa
od 15 stycznia- Umowa z księgową /prowadzenie spraw księgowych/ oraz informatykiem na prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia, ustalenie warunków umowy,
od 15-go stycznia -organizacja rehabilitacji grupowej dla amazonek
w sali gimnastycznej " Palomedu"-Umowy
z rehabilitantkami,ustalenie warunków umów,
do 15-go stycznia- Pismo do Naczelnika I Urzędu Skarbowego
w Rzeszowie, oraz złożenie druku; NIP-8- do celów przekazywania
1 % podatku dochodowego od podatników,
do 31-go stycznia – przygotowanie materiałów do Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia, informacja na ogólnych zebraniach/ potwierdzenie podpisami o przyjęciu do wiadomości terminu Walnego Zebrania/, umieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia informacji o terminie Walnego Zebrania,
do 31-go stycznia- Rozliczenie pisemne podatku dochodowego
za rok poprzedni-sprawdzenie z wyciągami bankowymi.
Do 31-go stycznia – Opracowanie i doręczenie za potwierdzeniem
do I Urzędu Skarbowego, Rocznego Zeznania z rozliczenia podatku dochodowego z tytułu umów o dzieło/ lub innych cywilno prawnych/
PIT-4- komputerowo,
 

Luty
Do 28-go lutego- Opracowanie i wypisanie komputerowo Zeznań rocznych PIT-11/ w 3 egzemplarzach/ dla zatrudnionych w roku poprzednim osób na umowy cywilno-prawne, nastepnie przesłanie ich do tych osób za potwierzdeniem oraz wysłanie ich do właściwych Urzędów Skarbowych.
Do 28-go lutego-Protokół z kotroli Komisji Rewizyjnej-za rok poprzedni, przygotowanie się Przewodniczącego Komisji do wystąpienia na Walnym Zebraniu członków, Skarbnika, Prezesa, W-ce Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
 

Marzec- złożyć życzenia Swiąteczne
Do 15 marca- Przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia sprawozdwaczego a 1 raz na 4 lata- sprawozdawczo-wyborczego, zgodnie ze Statutem i Regulaminem.
Do 31 marca- Sporządzenie Bilansu, Rachunku Wyników, informacji Dodatkowej oraz CIT-8 i CIT-8O za poprzedni rok bilansowy
i przekazanie ich za potwierdzeniem do I Urzędu Skarbowego
w Rzeszowie,
Do 31 marca- Opracowanie Aktualizacji do zaplanowanych PROJEKTÓW do realizacji w danym roku i przekazanie ich za potwierdzeniem
do Urzędu Miasta Rzeszowa oraz zgłoszenia na szkolenia- FEDERACJA!!!
 

Kwiecień
Do 30 kwietnia- Przygotowanie i opracowanie Rocznego sprawozdania
o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji
non-profit za dany rok oraz przekazanie drogą elektroniczną do GUS
w Krakowie- DRUK- SOFT-5,
 

Maj-Czerwiec
0d 1 maja do 30 czerwca- Realizacja Projektów i działalność bieżąca
Do 30 czerwca – rozliczenie się z informatykiem , rehabilitantkami
i księgową za prowadzone prace na podstawie zawartych umów
 

Lipiec- BARDZO WAŻNE!!!!!!!!!!!!
Do 15 lipca-/termin ostateczny/!!!!!- opracowanie, przygotowanie
i przesłanie drogą elektroniczną , za potwierdzeniem mailowym
i wydrukiem z Bazy danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej , sprawozdanie uprawniające Stowarzyszenie do pozyskiwania w roku następnym 1 % podatku dochodowego od podatników!!!!!!!!!!!
0d 1do 31 lipca- Realizacja Projektów i działalność bieżąca
 

Sierpień
Od 1-31 sierpnia - Realizacja Projektów i działalność bieżąca
Do 31 sierpnia- Pismo do Prezydenta Miasta Rzeszowa dot. Terminarza spotkań w Ratuszu w roku następnym z załączonym proponowanym harmonogramem spotkań,
Do 31 sierpnia- Pismo do Dyrektora " Palomedu" w sprawie udostępnienia sali gimnastycznej na rok następny na rehabilitację,
 

Wrzesień-
Od 1-30 września - Realizacja Projektów i działalność bieżąca
Od 1-30 września organizacja i przygotowanie się do Ogólnopolskiej Pielgrzymki Amazonek w Częstochowie
 

Pażdziernik
Od 1-31 pażdziernika- Realizacja Projektów i działalność bieżąca
I weekend pażdziernika- Udział w Pielgrzymce do Częstochowy!!!!!!!!!!
 

Listopad
1-15 listopada-przygotowanie, opracoawnie i pisanie projektów celem pozyskania Dotacji z Urzędu Miasta lub z innych ródeł, złożenie ofert do konkursów---złożyć życzenia Swiąteczne----
 

Grudzień- do 15 grudnia – przygotowanie spotkania Opłatkowego

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA