Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKUPALY 2017

Aktualności
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty 2017
  Zdrowie
  Kultura

Projekty 2016
  Psychoterapia amazonek
  Terapia medyczna

Projekty 2015
  Zdrowy tryb życia
  Forma psychoterapii

Projekty 2014
  Góry są dla każdego

Projekty - 2013
  Akademia Zdrowia
  Zwiedzanie krakowa
  Wspieranie osób niepełnosprawnych
  Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
  Więcej ruchu, więcej zdrowia
  Więcej ruchu, więcej zdrowia - opis zadania
  Prozdrowotna, Konferencja Szkoleniowa

MusicBox
Aby włączyć muzykę relaksacyjną "Zaufaj Bogu RELAX oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), naciśnij poniższy guzik w celu włączenia odtwarzacza i odtworzenia muzyki:
Psychoterapia amazonek

Załącznik nr 1 do umowy nr …….…………….

z dnia …………...……………..

 

 

 

ZAKTUALIZOWANY OPIS ZADANIA PN.:

„TURYSTYKA, REKREACJA, SPORT , KULTURA I ROZRYWKA

 JAKO DOSKONAŁE FORMY PSYCHOTERAPII

RZESZOWSKICH AMAZONEK”.

realizowanego w okresie od …....01.04.2015.................... do ...........15.12.2015.............

 

I. Udział w imprezach kulturalnych i rozwrywkowych;

 

4) Wyjazd na Operetkę do Krakowa przy ul. Lubicz 48 w  X-XI- 2015 roku- 45 osób

-        przejazd autokarem Rzeszów- Kraków- Rzeszów=      1 200,00 zł

-        ubezpieczenie grupy Polisa Warta= 45 x 2 zł=               90,00 zł

-        Udział w spektaklu operetkowym= 45 osób x 54 zł za bilet ulgowy=2 430,00 zł

-        Posiłek- obiadokolacja= 45 x 21 zł=  945,00 zł

 Przewidziany jest czas wolny na zwiedzanie Krakowa na własną rękę, powrót do Rzeszowa

po  pektaklu w Operetce .        Ogółem koszt wyjazdu do Krakowa=           4 665,00 złotych

 

II.Wyjazdy turystyczno-rekreacyjne-

 1)  4  dniowy wyjazd na wycieczkę turystyczną  do  WARSZAWY- w terminie ;

od 10 do 13 września 2015 roku dla grupy 45 amazonek;

-        pobyt- noclegi z wyżywieniem w Hotelu „ Gromada” w Warszawie ul/.17-go Stycznia,

-        w  tym; 3 noclegi x 70 złotych x 45 osób=                                                       9 450,00 zł

-        wyzywienie; 4 obiadokolacje x 30 złotych x45 osób=                                     5 400,00 zł

-        3 śniadania x 20 zlotych x 45 osób=                                                                2 700,00 zł

-        Wynajem autokaru Rzeszów-Warszawa- Rzeszów=                                       2 800,00 zł

-        Ubezpieczenie Grupy – Polisa Warta= 45 osób x 4 zł=                                     180,00 zł

-        Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego= 45 x 15 zł=                         675,00 zł

-        Zwiedzanie Muzeum Fryderyka Szopena= 45 0sób x 10 zł=                            450,00 zł

-         Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernika i Planetarium 45 x 24 zł=               1 080,00 zł

-        Zwiedzanie Zamku Krówlewqskiego i Łazienek 45 x 20 zł=                             900,00zł

-        Usługa Przewodnicka- zwiedzanie Starego Miasta i Traktu Królewskiego-    500,00 zł

-        Pobyt w Wilanaowie/ ostatni dzień pobytu- 45 x 15 zł=                                    675,00 zł

-        Udział w Spektaklu Rewiowym w Teatrze Muzycznym SABAT na Foksalu

w Warszawie pt; „ Hollywood na Foksal”- 45 osób x 120 złotych =             5 400,00 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Razem koszt wyceiczki do Warszawy przy załozeniu -45 uczestników=    30 210,00 zł

      

 

 

III. -Zajęcia gimnastyczne – Aerobic w wodzie- na Basenie w Ośrodku „ U Szajny” podczas pobytu w Rymanowie zatrudnienie  terapeuty ;

za 10 godzin ćwiczeń x 40 złotych=  400,00

dla 2 grup ćwiczeniowych   amazonek w terminie od 25-30.05.2015 roku

                                                                                                                              

-Zajęcia sportowe na terenie ośrodka -podczas pobytu w Rymanowie w terminie

od 25-30.05.2015 roku- zatrudnienie  terapeuty ;

za 10 godzin ćwiczeń x 40 złotych=  400,00

dla 2 grup ćwiczeniowych   amazonek w terminie od 25-30.05.2015 roku

IV. Zwiedzanie Huty Szkła w Rymanowie” Sabina” podczas pobytu w okresie od 25-30.05.2015 roku- 35 osób x 5 zł=                                                             175,00 zł

V.    Organizacja Ogniska i grila- podczas pobytu w Rymanowie w okresie

od 25 -30.05.2015 roku -                                                                     600,00 zł

VI. Organizacja integracyjnego wieczoru muzycznego podczas pobytu w okresie

od 25-30.05.2015 roku-                                                                       500,00 zł                      

VII. Prowadzenie spotkań  i szkoleń przez wolontariuszki amazonki w Punktach Informacyjnych oraz  podczas spotkań integracyjnych dwa razy w miesiącu w Sali Konferencyjnej w Ratuszu- nowych zainteresowanych amazonek , tuż po leczeniu , z doświadczonymi amazonkami ,działającymi w stowarzyszeniu od wielu lat, spotkania z przeszkolonymi ochotniczkami-wolontariuszkami, spotkania z psychologiem współpracującym  ze Stowarzyszeniem , pielęgniarką i doradcą medycznym- 60 godzin pracy wolontariatu

1.                  Działania prowadzone systematycznie, bieżąco przez członkinie stowarzyszenia, wolontariuszki i przeszkolone ochotniczki

V. Propagowanie działalności Stowarzyszenia na stronie internetowej Klubu.- kontakt z mediami, bieżące prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia; www.amazonka.rzeszow.pl, oraz kontakt poprzez witrynę www.podkarpackie.pozarzadowe.pl –zamieszczanie bieżących informacji na temat działalności stowarzyszenia, terminarza spotkań , aktualności, dane dotyczące kontaktu w przypadku natychmiastowej pomocy , rozpropagowanie Projektu, bieżąca informacja na temat spotkań , wykładów i zajęć terapeutycznych- na bieżąco.

VI. Udział wszystkich amazonek i wolontariuszy pracujących w Stowarzyszeniu w Akcji pozyskiwania 1 % podatku dochodowego od podatników na działalność statutową Stowarzyszenia./ ulotki, rozmowy, szkolenia na temat rozliczeń zeznań podatkowych, wywiady w mediach/ radio Rzeszów, Nowiny, Super Nowości- inne../-

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA