Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Regulamin spotkań Amazonek
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  Profilaktyczna Mastektomia
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKUPALY 2017

Nasze aktywności
  Aktualności 2020
  Aktualności 2019
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty 2020
  Serce od Serca

Projekty 2019
  Terapia medyczna i społeczna
  Zdrowie psychiczne i zapobieganie zaburzeniom

Projekty 2018
  Rehabilitacja oraz integracja społeczna
  Terapia medyczna i społeczna

Projekty 2017
  Zdrowie
  Kultura

Projekty 2016
  Psychoterapia amazonek
  Terapia medyczna

Projekty 2015
  Zdrowy tryb życia
  Forma psychoterapii

Projekty 2014
  Góry są dla każdego

Projekty - 2013
  Akademia Zdrowia
  Zwiedzanie krakowa
  Wspieranie osób niepełnosprawnych
  Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
  Więcej ruchu, więcej zdrowia
  Więcej ruchu, więcej zdrowia - opis zadania
  Prozdrowotna, Konferencja Szkoleniowa

MusicBox
Aby włączyć muzykę relaksacyjną "Zaufaj Bogu RELAX oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), naciśnij poniższy guzik w celu włączenia odtwarzacza i odtworzenia muzyki:
Psychoterapia amazonek

Załącznik nr 1 do umowy nr …….…………….

z dnia …………...……………..

 

 

 

ZAKTUALIZOWANY OPIS ZADANIA PN.:

„TURYSTYKA, REKREACJA, SPORT , KULTURA I ROZRYWKA

 JAKO DOSKONAŁE FORMY PSYCHOTERAPII

RZESZOWSKICH AMAZONEK”.

realizowanego w okresie od …....01.04.2015.................... do ...........15.12.2015.............

 

I. Udział w imprezach kulturalnych i rozwrywkowych;

 

4) Wyjazd na Operetkę do Krakowa przy ul. Lubicz 48 w  X-XI- 2015 roku- 45 osób

-        przejazd autokarem Rzeszów- Kraków- Rzeszów=      1 200,00 zł

-        ubezpieczenie grupy Polisa Warta= 45 x 2 zł=               90,00 zł

-        Udział w spektaklu operetkowym= 45 osób x 54 zł za bilet ulgowy=2 430,00 zł

-        Posiłek- obiadokolacja= 45 x 21 zł=  945,00 zł

 Przewidziany jest czas wolny na zwiedzanie Krakowa na własną rękę, powrót do Rzeszowa

po  pektaklu w Operetce .        Ogółem koszt wyjazdu do Krakowa=           4 665,00 złotych

 

II.Wyjazdy turystyczno-rekreacyjne-

 1)  4  dniowy wyjazd na wycieczkę turystyczną  do  WARSZAWY- w terminie ;

od 10 do 13 września 2015 roku dla grupy 45 amazonek;

-        pobyt- noclegi z wyżywieniem w Hotelu „ Gromada” w Warszawie ul/.17-go Stycznia,

-        w  tym; 3 noclegi x 70 złotych x 45 osób=                                                       9 450,00 zł

-        wyzywienie; 4 obiadokolacje x 30 złotych x45 osób=                                     5 400,00 zł

-        3 śniadania x 20 zlotych x 45 osób=                                                                2 700,00 zł

-        Wynajem autokaru Rzeszów-Warszawa- Rzeszów=                                       2 800,00 zł

-        Ubezpieczenie Grupy – Polisa Warta= 45 osób x 4 zł=                                     180,00 zł

-        Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego= 45 x 15 zł=                         675,00 zł

-        Zwiedzanie Muzeum Fryderyka Szopena= 45 0sób x 10 zł=                            450,00 zł

-         Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernika i Planetarium 45 x 24 zł=               1 080,00 zł

-        Zwiedzanie Zamku Krówlewqskiego i Łazienek 45 x 20 zł=                             900,00zł

-        Usługa Przewodnicka- zwiedzanie Starego Miasta i Traktu Królewskiego-    500,00 zł

-        Pobyt w Wilanaowie/ ostatni dzień pobytu- 45 x 15 zł=                                    675,00 zł

-        Udział w Spektaklu Rewiowym w Teatrze Muzycznym SABAT na Foksalu

w Warszawie pt; „ Hollywood na Foksal”- 45 osób x 120 złotych =             5 400,00 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Razem koszt wyceiczki do Warszawy przy załozeniu -45 uczestników=    30 210,00 zł

      

 

 

III. -Zajęcia gimnastyczne – Aerobic w wodzie- na Basenie w Ośrodku „ U Szajny” podczas pobytu w Rymanowie zatrudnienie  terapeuty ;

za 10 godzin ćwiczeń x 40 złotych=  400,00

dla 2 grup ćwiczeniowych   amazonek w terminie od 25-30.05.2015 roku

                                                                                                                              

-Zajęcia sportowe na terenie ośrodka -podczas pobytu w Rymanowie w terminie

od 25-30.05.2015 roku- zatrudnienie  terapeuty ;

za 10 godzin ćwiczeń x 40 złotych=  400,00

dla 2 grup ćwiczeniowych   amazonek w terminie od 25-30.05.2015 roku

IV. Zwiedzanie Huty Szkła w Rymanowie” Sabina” podczas pobytu w okresie od 25-30.05.2015 roku- 35 osób x 5 zł=                                                             175,00 zł

V.    Organizacja Ogniska i grila- podczas pobytu w Rymanowie w okresie

od 25 -30.05.2015 roku -                                                                     600,00 zł

VI. Organizacja integracyjnego wieczoru muzycznego podczas pobytu w okresie

od 25-30.05.2015 roku-                                                                       500,00 zł                      

VII. Prowadzenie spotkań  i szkoleń przez wolontariuszki amazonki w Punktach Informacyjnych oraz  podczas spotkań integracyjnych dwa razy w miesiącu w Sali Konferencyjnej w Ratuszu- nowych zainteresowanych amazonek , tuż po leczeniu , z doświadczonymi amazonkami ,działającymi w stowarzyszeniu od wielu lat, spotkania z przeszkolonymi ochotniczkami-wolontariuszkami, spotkania z psychologiem współpracującym  ze Stowarzyszeniem , pielęgniarką i doradcą medycznym- 60 godzin pracy wolontariatu

1.                  Działania prowadzone systematycznie, bieżąco przez członkinie stowarzyszenia, wolontariuszki i przeszkolone ochotniczki

V. Propagowanie działalności Stowarzyszenia na stronie internetowej Klubu.- kontakt z mediami, bieżące prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia; www.amazonka.rzeszow.pl, oraz kontakt poprzez witrynę www.podkarpackie.pozarzadowe.pl –zamieszczanie bieżących informacji na temat działalności stowarzyszenia, terminarza spotkań , aktualności, dane dotyczące kontaktu w przypadku natychmiastowej pomocy , rozpropagowanie Projektu, bieżąca informacja na temat spotkań , wykładów i zajęć terapeutycznych- na bieżąco.

VI. Udział wszystkich amazonek i wolontariuszy pracujących w Stowarzyszeniu w Akcji pozyskiwania 1 % podatku dochodowego od podatników na działalność statutową Stowarzyszenia./ ulotki, rozmowy, szkolenia na temat rozliczeń zeznań podatkowych, wywiady w mediach/ radio Rzeszów, Nowiny, Super Nowości- inne../-

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA