Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Regulamin spotkań Amazonek
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  Profilaktyczna Mastektomia
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKUPALY 2017

Nasze aktywności
  Aktualności 2020
  Aktualności 2019
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty 2020
  Serce od Serca

Projekty 2019
  Terapia medyczna i społeczna
  Zdrowie psychiczne i zapobieganie zaburzeniom

Projekty 2018
  Rehabilitacja oraz integracja społeczna
  Terapia medyczna i społeczna

Projekty 2017
  Zdrowie
  Kultura

Projekty 2016
  Psychoterapia amazonek
  Terapia medyczna

Projekty 2015
  Zdrowy tryb życia
  Forma psychoterapii

Projekty 2014
  Góry są dla każdego

Projekty - 2013
  Akademia Zdrowia
  Zwiedzanie krakowa
  Wspieranie osób niepełnosprawnych
  Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
  Więcej ruchu, więcej zdrowia
  Więcej ruchu, więcej zdrowia - opis zadania
  Prozdrowotna, Konferencja Szkoleniowa

MusicBox
Aby włączyć muzykę relaksacyjną "Zaufaj Bogu RELAX oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), naciśnij poniższy guzik w celu włączenia odtwarzacza i odtworzenia muzyki:
Projekty 2015 - I - zdrowy tryb życia

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

……………………………………………..

                                                                                                                           (Data i miejsce złożenia oferty)

……………………………………………….

       (Pieczęć organizacji pozarządowej*/
          podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

                                                                                   

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 

„PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ZAPOBIEGANIA CHOROBOM CYWILIZACYJNYUM W SZCZEGÓLNOŚCI CHOROBOM SERCOWO-NACZYNIOWYM, NOWOTWOROWYM I CUKRZYCY”

(rodzaj zadania publicznego – zgodny z ogłoszeniem)

 

„Prozdrowotny program promujący zdrowy tryb życia

Rzeszowskich Amazonek”

(tytuł zadania publicznego realizowanego przez podmiot)

 

w okresie od ......01.04.2015.................... do ...........15.12.2015..............................

W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ

Gminę Miasto Rzeszów

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


 

Załącznik nr 1 do umowy nr …….…………….

z dnia …………...……………..

 

 

 

ZAKTUALIZOWANY OPIS ZADANIA PN.:

„Prozdrowotny program promujący zdrowy tryb życia

Rzeszowskich Amazonek”

realizowanego w okresie od 01.04.2015 roku do  15.12.2015 roku

 

I.Prowadzenie zajęć terepautyczno-rekreacyjnych na terenie Pensjonatu Szkoleniowo-Turystycznego „Szajna Natura Spa” w Rymanowie Zdroju, przy ul.Kasztanowej 11 w terminie 25-30. 05.2015, dla 35 kobiet amazonek z zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Powyższy ośrodek znajduje się niedaleko Rzeszowa, ma doskonałe położenie, na wzgórzu na skraju świerkowego lasu. Ośrodek położony jest blisko centrum uzdrowiska, nad rzeką Tabor. Rymanów posiada wyjątkowy klimat i wody mineralne. Wykazuje cechy klimatu górskiego, a dzięki znacznej zawartości jodu, również klimatu górskiego. W cenie całodobowego pobytu jest wliczony nocleg, śniadanie, obiad, kolacja, nielimitowane korzystanie z basenu, możliwość wypożyczenia rowerów, kijów do Nordic -Walking, a także możliwość codziennego korzystania z sali konferencyjnej. Pokoje są doskonale wyposażone, posiadają łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Ilość 35 kobiet jest uzależniona od ilości miejsc w ośrodku. Zadanie to kierowane jest w szczególności do amazonek – seniorek, celem  zwiększenia ich aktywności fizycznej, psychicznej i intelektualnej.  Realizacja tego zadania ma na celu: poprawę ogólnej kondycji amazonek,  poprzez zmianę miejsca pobytu otoczenia i  klimatu. Jest to doskonała forma terapii dla kobiet, po wielu traumatycznych przejściach, walczących od wielu lat z chorobą nowotworową  piersi.

Koszty pobytu dla grupy 34 osób x 126 złotych osobodzień= 21 500,00 złotych

Koszty przejazdu /= 34  osób zawiezienie na miejsce i z powrotem/ wynajem autokaru= 972,00 złotych

Koszty ubezpieczenia Grupy= 34 x 5 zł= 170.00 złotych

Koszty transportu po Rymanowie-  216.00 złotych

Koszty organizacji wieczoru integracyjnego-500.00 złotych                                                                               

II.      Prowadzenie zajęć gimnasttycznych i szkoleniowych - na terenie Ośrodka Szkoleniowo- turystycznego w Rymanowie z wykwalifikowanymi terapeutami- w okresie pobytu grupy amazonek w terminie od 25-30 maja 2015 roku/ 5 pełnych osobodni/- poprawa ogólnej kondycji, kobiet amazonek, zwiększenie zakresu ruchowości, kształtowanie  świadomości własnego ciała, zwiększenie poczucia pewności siebie, samoakceptacja, zwiększenie samooceny, poprawa samopoczucia, wentylacji i wydolności układu oddechowego, poprzez  ćwiczenia na świeżym  powietrzu,; nauka prawidłowej postawy, rozwijanie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej- ogółem przewidziane jest około ;

20 godzin zajęć gimnastycznych – wolontariat, Wszystkie zaplanowane ćwiczenia mają na celu wzmocnienie i ukształtowanie mięśni, poprawę formy fizycznej i psychicznej uczestniczek.

                                                       

III.   Przewidziane są podczas pobytu warsztaty i szkolenia ze specjalistami, na następujące tematy:

-         prawa i obowiązki pacjenta,

-         pakiet onkologiczny- poprowadzi dr Rabiasz Renata -Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa

z Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie-      5 godzin –= x 50 zł/ godz= 250,00 złotych

Spotkania i wyjazdy integracyjne powodują, że zagubione i osamotnione w chorobie

i rekonwalescencji amazonki znajdują radość, zapomnienie o przeżyciach, poprawia się ich stan psychiczny wraca im chęć do normalnego życia – takie wyjazdy i spotkania bardzo motywują . Pozwala to kobietom- amazonkom wyjść z domu z osamotnienia, zmusza do zorganizowania się do podróży, do spakowania podręcznego bagażu do pozostawienia rodziny lub innych bliskich na jakiś czas , zapewnia zmianę otoczenia, wyrwanie się z codzienności i monotonii , uczy kobiety-amazonki jak żyć w grupie innych kobiet o podobnych problemach, jak można pracować społecznie na rzecz innych osób i jak można działać i pomagać innym  kobietom np. w Stowarzyszeniu , jak w przyszłości organizować podobne wyjazdy integracyjne.,  ładujemy nasze „ akumulatory”, wracamy psychicznie odnowione. Takie są założenia tego turnusu, z daleka od naszych domów, wówczas poświęcamy cenny czas tylko dla siebie.

 

 

 

 

III.   Profilaktyka i edukacja prozdrowotna: spotkania  z lekarzami- na temat niekonwencjonalnych metod terapii, z rehabilitantami- jak przygotować się do wyjazdu , jaki zabrać sprzęt do ćwiczeń, przygotowanie kulturowe z pracownikiem administracyjnym, z pielęgniarkami- szerzenie wiedzy na temat zdrowia, profilaktyki raka piersi wśród członków rodzin amazonek , innych zainteresowanych osób, ciągły niedosyt informacji na ten temat , który nadal niestety jest tematem „ tabu”- ogółem przewidziane jest około 20 godzin spotkań w siedzibie stowarzyszenia i w punktach informacyjnych oraz podczas zebrań integracyjnych w Ratuszu 2 x w m-cu- wolontariat

- oraz prace przygotowawcze do projektu, kulturowe admjinistracyjne- wolontariat- 20 godzin

-         szkolenia i warsztaty psychologiczne przed wyjazdem, bieżące szkolenia dla wszystkich amazonek,  zatrudnienie specjalisty psychologa – 10 godzin. X 50 złotych= 500,00 złotych

-         szkolenia i warsztaty podologiczne – wolontariat-  pracownicy z Centrum Podologicznego

w Rzeszowie - 10 godzin wolontariat

 

IV.Kształtowanie i rozwijanie nowych pasji wśród amazonek:

-         Szkolenia i warsztay fotograficzne 8 godzin warsztatowych z następującej tematyki

 teoretycznej i praktycznej          =           x 50 złotyc=  400,00 złotych

1.      Posługiwanie się sprzętem fotograficznym: od zasad podstawowych po średnio zaawansowane, w tym budowa i funkcje aparatu.

2.      Zasady kompozycji i kadrowania zdjęć.

3.      Poznanie różnych dziedzin fotografii, m.in.: portret, fotografia studyjna, reportaż, moda, fotografia przyrody, makrofotografia.

4.      Podstawy obsługi amatorskiego programu Picasa służącego do obróbki zdjęć.

5.      Jako przykładowe zajęcia praktyczne proponuję:

- zdjęcia w plenerze (przyrodniczym i industrialnym)

- zdjęcia portretowe w studiu

               - fotograficzne stylizacje, np. martwa natura, zdjęcia modowe,

               - szkolenia i warsztaty florystyczne – 12 godzin wykładów szkoleniowych i zajęć warsztatowych

                x 50 złotych = 600,00 złotych

               z następującej tematyki:            

               1.Style florystyczne wykorzystywane w aranżacji wnętrz

               2.Kompozycje w naczyniach – klasyka i awangarda 

               3.Zastosowanie kompozycji w aranżacji wnętrz”

               4.Kwiaty i dodatki – jakie i kiedy stosować

               5.Zastosowanie styli florystycznych w kompozycjach

 

V.  Prowadzenie spotkań  i szkoleń dla amazonek – Wolontariat –  są to prace bieżące , codzienne, przez wolontariuszki amazonki w Punkcie Informacyjnym oraz w siedzibie Stowarzyszenia, w sklepie medycznym „ Pofam” przy ul. Wierzbowej, pozwalają  więc na szersze kontakty z potrzebującymi, poza salą konferencyjną w Ratuszu i informacjami w Internecie, doświadczone amazonki potrafią wiele pomóc nowym kobietom po zabiegach mastektomii. Odbywają się też w tych punktach swobodne rozmowy i spotkania z psychologiem

 z pojedynczymi amazonkami, - wolontariat- 20 godzin wcześniej umówionymi, oraz z członkami ich rodzin. Specjalistka medyczna – wolontariat 30 godzin– udziela instruktażu amazonkom na temat doboru własciwej protezy, gorsetu, kosmetyków po chemioterapii i radioterapii, innych środków pomocniczych.

V.Propagowanie działalności – promocja naszych działań, promocja projektów, w które jesteśmy zaangażowane , promowanie Stowarzyszenia na stronie internetowej Klubu-jest działaniem niezwykle pożytecznym , mającym na celu dotarcie przede wszystkim  do kobiet amazonek, przebywających w domu, nie poruszających się jeszcze  samodzielnie , samotnych lub po prostu kobiet które nie chcą się ujawniać ze swoją chorobą. Jest to dla nich bardzo ważny kontakt. Udział w audycjach radiowych w Radio- Rzeszów- promocja naszych działań, informacja bieżąca o naszych przedsięwzięciach, apelowanie do podatników o przekazywanie dla nas 1 % podatku dochodowego na nasze działania satutowe.

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA