Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKUPALY 2017

Aktualności
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty 2017
  Zdrowie
  Kultura

Projekty 2016
  Psychoterapia amazonek
  Terapia medyczna

Projekty 2015
  Zdrowy tryb życia
  Forma psychoterapii

Projekty 2014
  Góry są dla każdego

Projekty - 2013
  Akademia Zdrowia
  Zwiedzanie krakowa
  Wspieranie osób niepełnosprawnych
  Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
  Więcej ruchu, więcej zdrowia
  Więcej ruchu, więcej zdrowia - opis zadania
  Prozdrowotna, Konferencja Szkoleniowa

MusicBox
Aby włączyć muzykę relaksacyjną "Zaufaj Bogu RELAX oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), naciśnij poniższy guzik w celu włączenia odtwarzacza i odtworzenia muzyki:
Projekty 2015 - I - zdrowy tryb życia

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

……………………………………………..

                                                                                                                           (Data i miejsce złożenia oferty)

……………………………………………….

       (Pieczęć organizacji pozarządowej*/
          podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

                                                                                   

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 

„PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ZAPOBIEGANIA CHOROBOM CYWILIZACYJNYUM W SZCZEGÓLNOŚCI CHOROBOM SERCOWO-NACZYNIOWYM, NOWOTWOROWYM I CUKRZYCY”

(rodzaj zadania publicznego – zgodny z ogłoszeniem)

 

„Prozdrowotny program promujący zdrowy tryb życia

Rzeszowskich Amazonek”

(tytuł zadania publicznego realizowanego przez podmiot)

 

w okresie od ......01.04.2015.................... do ...........15.12.2015..............................

W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ

Gminę Miasto Rzeszów

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


 

Załącznik nr 1 do umowy nr …….…………….

z dnia …………...……………..

 

 

 

ZAKTUALIZOWANY OPIS ZADANIA PN.:

„Prozdrowotny program promujący zdrowy tryb życia

Rzeszowskich Amazonek”

realizowanego w okresie od 01.04.2015 roku do  15.12.2015 roku

 

I.Prowadzenie zajęć terepautyczno-rekreacyjnych na terenie Pensjonatu Szkoleniowo-Turystycznego „Szajna Natura Spa” w Rymanowie Zdroju, przy ul.Kasztanowej 11 w terminie 25-30. 05.2015, dla 35 kobiet amazonek z zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Powyższy ośrodek znajduje się niedaleko Rzeszowa, ma doskonałe położenie, na wzgórzu na skraju świerkowego lasu. Ośrodek położony jest blisko centrum uzdrowiska, nad rzeką Tabor. Rymanów posiada wyjątkowy klimat i wody mineralne. Wykazuje cechy klimatu górskiego, a dzięki znacznej zawartości jodu, również klimatu górskiego. W cenie całodobowego pobytu jest wliczony nocleg, śniadanie, obiad, kolacja, nielimitowane korzystanie z basenu, możliwość wypożyczenia rowerów, kijów do Nordic -Walking, a także możliwość codziennego korzystania z sali konferencyjnej. Pokoje są doskonale wyposażone, posiadają łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Ilość 35 kobiet jest uzależniona od ilości miejsc w ośrodku. Zadanie to kierowane jest w szczególności do amazonek – seniorek, celem  zwiększenia ich aktywności fizycznej, psychicznej i intelektualnej.  Realizacja tego zadania ma na celu: poprawę ogólnej kondycji amazonek,  poprzez zmianę miejsca pobytu otoczenia i  klimatu. Jest to doskonała forma terapii dla kobiet, po wielu traumatycznych przejściach, walczących od wielu lat z chorobą nowotworową  piersi.

Koszty pobytu dla grupy 34 osób x 126 złotych osobodzień= 21 500,00 złotych

Koszty przejazdu /= 34  osób zawiezienie na miejsce i z powrotem/ wynajem autokaru= 972,00 złotych

Koszty ubezpieczenia Grupy= 34 x 5 zł= 170.00 złotych

Koszty transportu po Rymanowie-  216.00 złotych

Koszty organizacji wieczoru integracyjnego-500.00 złotych                                                                               

II.      Prowadzenie zajęć gimnasttycznych i szkoleniowych - na terenie Ośrodka Szkoleniowo- turystycznego w Rymanowie z wykwalifikowanymi terapeutami- w okresie pobytu grupy amazonek w terminie od 25-30 maja 2015 roku/ 5 pełnych osobodni/- poprawa ogólnej kondycji, kobiet amazonek, zwiększenie zakresu ruchowości, kształtowanie  świadomości własnego ciała, zwiększenie poczucia pewności siebie, samoakceptacja, zwiększenie samooceny, poprawa samopoczucia, wentylacji i wydolności układu oddechowego, poprzez  ćwiczenia na świeżym  powietrzu,; nauka prawidłowej postawy, rozwijanie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej- ogółem przewidziane jest około ;

20 godzin zajęć gimnastycznych – wolontariat, Wszystkie zaplanowane ćwiczenia mają na celu wzmocnienie i ukształtowanie mięśni, poprawę formy fizycznej i psychicznej uczestniczek.

                                                       

III.   Przewidziane są podczas pobytu warsztaty i szkolenia ze specjalistami, na następujące tematy:

-         prawa i obowiązki pacjenta,

-         pakiet onkologiczny- poprowadzi dr Rabiasz Renata -Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa

z Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie-      5 godzin –= x 50 zł/ godz= 250,00 złotych

Spotkania i wyjazdy integracyjne powodują, że zagubione i osamotnione w chorobie

i rekonwalescencji amazonki znajdują radość, zapomnienie o przeżyciach, poprawia się ich stan psychiczny wraca im chęć do normalnego życia – takie wyjazdy i spotkania bardzo motywują . Pozwala to kobietom- amazonkom wyjść z domu z osamotnienia, zmusza do zorganizowania się do podróży, do spakowania podręcznego bagażu do pozostawienia rodziny lub innych bliskich na jakiś czas , zapewnia zmianę otoczenia, wyrwanie się z codzienności i monotonii , uczy kobiety-amazonki jak żyć w grupie innych kobiet o podobnych problemach, jak można pracować społecznie na rzecz innych osób i jak można działać i pomagać innym  kobietom np. w Stowarzyszeniu , jak w przyszłości organizować podobne wyjazdy integracyjne.,  ładujemy nasze „ akumulatory”, wracamy psychicznie odnowione. Takie są założenia tego turnusu, z daleka od naszych domów, wówczas poświęcamy cenny czas tylko dla siebie.

 

 

 

 

III.   Profilaktyka i edukacja prozdrowotna: spotkania  z lekarzami- na temat niekonwencjonalnych metod terapii, z rehabilitantami- jak przygotować się do wyjazdu , jaki zabrać sprzęt do ćwiczeń, przygotowanie kulturowe z pracownikiem administracyjnym, z pielęgniarkami- szerzenie wiedzy na temat zdrowia, profilaktyki raka piersi wśród członków rodzin amazonek , innych zainteresowanych osób, ciągły niedosyt informacji na ten temat , który nadal niestety jest tematem „ tabu”- ogółem przewidziane jest około 20 godzin spotkań w siedzibie stowarzyszenia i w punktach informacyjnych oraz podczas zebrań integracyjnych w Ratuszu 2 x w m-cu- wolontariat

- oraz prace przygotowawcze do projektu, kulturowe admjinistracyjne- wolontariat- 20 godzin

-         szkolenia i warsztaty psychologiczne przed wyjazdem, bieżące szkolenia dla wszystkich amazonek,  zatrudnienie specjalisty psychologa – 10 godzin. X 50 złotych= 500,00 złotych

-         szkolenia i warsztaty podologiczne – wolontariat-  pracownicy z Centrum Podologicznego

w Rzeszowie - 10 godzin wolontariat

 

IV.Kształtowanie i rozwijanie nowych pasji wśród amazonek:

-         Szkolenia i warsztay fotograficzne 8 godzin warsztatowych z następującej tematyki

 teoretycznej i praktycznej          =           x 50 złotyc=  400,00 złotych

1.      Posługiwanie się sprzętem fotograficznym: od zasad podstawowych po średnio zaawansowane, w tym budowa i funkcje aparatu.

2.      Zasady kompozycji i kadrowania zdjęć.

3.      Poznanie różnych dziedzin fotografii, m.in.: portret, fotografia studyjna, reportaż, moda, fotografia przyrody, makrofotografia.

4.      Podstawy obsługi amatorskiego programu Picasa służącego do obróbki zdjęć.

5.      Jako przykładowe zajęcia praktyczne proponuję:

- zdjęcia w plenerze (przyrodniczym i industrialnym)

- zdjęcia portretowe w studiu

               - fotograficzne stylizacje, np. martwa natura, zdjęcia modowe,

               - szkolenia i warsztaty florystyczne – 12 godzin wykładów szkoleniowych i zajęć warsztatowych

                x 50 złotych = 600,00 złotych

               z następującej tematyki:            

               1.Style florystyczne wykorzystywane w aranżacji wnętrz

               2.Kompozycje w naczyniach – klasyka i awangarda 

               3.Zastosowanie kompozycji w aranżacji wnętrz”

               4.Kwiaty i dodatki – jakie i kiedy stosować

               5.Zastosowanie styli florystycznych w kompozycjach

 

V.  Prowadzenie spotkań  i szkoleń dla amazonek – Wolontariat –  są to prace bieżące , codzienne, przez wolontariuszki amazonki w Punkcie Informacyjnym oraz w siedzibie Stowarzyszenia, w sklepie medycznym „ Pofam” przy ul. Wierzbowej, pozwalają  więc na szersze kontakty z potrzebującymi, poza salą konferencyjną w Ratuszu i informacjami w Internecie, doświadczone amazonki potrafią wiele pomóc nowym kobietom po zabiegach mastektomii. Odbywają się też w tych punktach swobodne rozmowy i spotkania z psychologiem

 z pojedynczymi amazonkami, - wolontariat- 20 godzin wcześniej umówionymi, oraz z członkami ich rodzin. Specjalistka medyczna – wolontariat 30 godzin– udziela instruktażu amazonkom na temat doboru własciwej protezy, gorsetu, kosmetyków po chemioterapii i radioterapii, innych środków pomocniczych.

V.Propagowanie działalności – promocja naszych działań, promocja projektów, w które jesteśmy zaangażowane , promowanie Stowarzyszenia na stronie internetowej Klubu-jest działaniem niezwykle pożytecznym , mającym na celu dotarcie przede wszystkim  do kobiet amazonek, przebywających w domu, nie poruszających się jeszcze  samodzielnie , samotnych lub po prostu kobiet które nie chcą się ujawniać ze swoją chorobą. Jest to dla nich bardzo ważny kontakt. Udział w audycjach radiowych w Radio- Rzeszów- promocja naszych działań, informacja bieżąca o naszych przedsięwzięciach, apelowanie do podatników o przekazywanie dla nas 1 % podatku dochodowego na nasze działania satutowe.

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA