Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKUPALY 2017

Aktualności
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty 2017
  Zdrowie
  Kultura

Projekty 2016
  Psychoterapia amazonek
  Terapia medyczna

Projekty 2015
  Zdrowy tryb życia
  Forma psychoterapii

Projekty 2014
  Góry są dla każdego

Projekty - 2013
  Akademia Zdrowia
  Zwiedzanie krakowa
  Wspieranie osób niepełnosprawnych
  Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
  Więcej ruchu, więcej zdrowia
  Więcej ruchu, więcej zdrowia - opis zadania
  Prozdrowotna, Konferencja Szkoleniowa

MusicBox
Aby włączyć muzykę relaksacyjną "Zaufaj Bogu RELAX oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), naciśnij poniższy guzik w celu włączenia odtwarzacza i odtworzenia muzyki:
Prozdrowotna, Konferencja Szkoleniowa

 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

                                                                                                                                           

Rzeszów 28 styczeń 2013 rok……..

                                                                                                                                                                                                                        (Data i miejsce złożenia oferty)

……………………………………………….

       (Pieczęć organizacji pozarządowej*/
          podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

                                                                                                                                                                       

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 

Dotacje celowe na organizacja imprez kulturalnych prezentujących bogactwo kulturowe miasta i regionu, w tym ;

imprez patriotycznych i jubileuszowych oraz wystaw ;

w zakresie plastyki, fotografii, filatelistyki itp.....................................................................................................................................

(rodzaj zadania publicznego – zgodny z ogłoszeniem)

 

PROZDROWOTNA. KONFERENCJA  SZKOLENIOWA i KULTURALNA”

(tytuł zadania publicznego realizowanego przez podmiot)

w okresie od   1.08..2013........ do ......31.10.2013...........

W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ

Gminę Miasto Rzeszów

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

 

1.       Krótkacharakterystyka zadania publicznego.

 

I .Szkolenia w aspekcie;

1.        Dobre  rzeczy w życiu

2.        Dobre rzeczy w biznesie

3.        Dobre rzeczy w kulturze

W oparciu o wypracowane i ustanowione dobra zdrowotne kulturalno-zawodowe, społeczne.

Profilaktyka i wiedza dotycząca chorób onkologicznych pod kątem udzielania pomocy i wsparcia w sytuacjach;

AD1)

·         Bezpośredniego zagrożenia życia z możliwością diagnostyki poprzez tzw. objazdową pomoc medyczną/mammobus/,

·         Zaburzeń emocjonalnych i psychicznych z uwzględnieniem pomocy psychologicznej,

·         Objawów skórno- mięśniowo-kostnych z uwzględnieniem pomocy podologicznej,

·         Narządu ruchu i układu nerwowego z uwzględnieniem pomocy lekarzy; rehabilitacji, ortopedii, neurologii, specjalisty rehabilitacji onkologicznej, specjalisty dietetyka,

AD2)

·         Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb dotyczących wyglądu i poprawy wizerunku poprzez pomoc; kosmetyczki, wizażystki, fryzjerki, projektanta profesjonalnej bielizny , producenta środków ortopedycznych,

·         Poprzez profesjonalną pomoc w oparciu o specjalistyczne konsultacje naszych wolontariuszy ; lekarza neurologa, rehabilitantów, amazonki-przeszkolone ochotniczki, nauczyciela WF, specjalisty w dziedzinie pomocy społecznej, księgowego, dekoratora, fotografa, informatyka, i innych…

AD3)

·         Rozwijanie i zaspokajanie aspiracji kulturalnych poprzez; muzykę , teatr, kabaret, kino, koncerty, występy  muzyczno-wokalne ,

·         Rozwijanie wiedzy i pasji z zakresu poznawania kultury i zabytków Polski, a także krajów Unii Europejskiej,

·         Zacieśnianie więzi i współpracy , poczucia konsolidacji z członkiniami stowarzyszeń  Amazonek z całej Polski, Niemiec, Ukrainy , Słowacji,

 

II. Prowadzenie spotkań  i szkoleń przez wolontariuszy i Amazonki -ochotniczki w Punktach  Informacyjnych w Rzeszowie przy ulicy Kopernika i Wierzbowej,  oraz  podczas spotkań integracyjnych dwa razy w miesiącu w Sali Konferencyjnej w Ratuszu- nowych amazonek , członków ich rodzin, przyjaciół, osób którym leży na sercu zdrowie kobiet tuż po leczeniu onkologicznym, z doświadczonymi amazonkami ,działającymi w stowarzyszeniu od wielu lat, spotkania z przeszkolonymi ochotniczkami-wolontariuszkami, spotkania z psychologiem współpracującym  ze Stowarzyszeniem

·         Działania prowadzone systematycznie, bieżąco przez członkinie stowarzyszenia, wolontariuszki/lekarze, rehabilitanci/ i przeszkolone ochotniczki- przewidziane około

      44  godzin pracy społecznej wolontariuszy

 

III.  Propagowanie działalności Stowarzyszenia na stronie internetowej Klubu.- kontakt

z mediami, bieżące prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia; www.amazonka.rzeszow.pl, oraz kontakt poprzez witrynę www.podkarpackie.pozarzadowe.pl –zamieszczanie bieżących informacji na temat ; realizacji PROJEKTU, rozpropagowanie PROJEKTU działalności stowarzyszenia, terminarza spotkań , aktualności, dane dotyczące kontaktu w przypadku natychmiastowej pomocy ,  bieżąca informacja na temat spotkań , wykładów i zajęć terapeutycznych- prowadzone na bieżąco, codziennie

 

 

 

 

 

2.       Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków.

 

1. Profilaktyka i edukacja prozdrowotna: spotkania i wykłady z lekarzami, rehabilitantami,

 z psychologiem, pielęgniarkami, innymi specjalistami ;- wszystkie te działania miałyby na celu podniesienie świadomości wśród zainteresowanych kobiet na temat; profilaktyki,  choroby, możliwości leczenia, rehabilitacji po zabiegach, normalnym życiu po mastektomii, a także po innych chorobach onkologicznych, możliwości uzyskania szeroko rozumianej pomocy .

 

2. Prowadzenie spotkań  i szkoleń w Sali Konferencyjnej Ratusza, rzez wolontariuszki amazonki w Punktach  Informacyjnych, oraz przez psychologa umożliwia szybsze dotarcie nowych kobiet amazonek do naszego Stowarzyszenia, szybką pomoc psychologa, właściwy dobór protez piersi i gorsetów ortopedycznych a także peruk, przez profesjonalistę pracującym w w/wym punktach

3. Propagowanie działalności Stowarzyszenia – w mediach/ Radio Rzeszów, na stronie internetowej www.amazonka.rezeszow.pl, oraz na portalu www,podkarpackie-pozarzadowe.pl; szersza informacja o Stowarzyszeniu, zwiększenie możliwości dotarcia do wszystkich amazonek w naszym regionie, nie tylko amazonek zrzeszonych w Stowarzyszeniu, a także osób zainteresowanych profilaktyka antynowotworową.

 

 

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA