Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Regulamin spotkań Amazonek
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  Profilaktyczna Mastektomia
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKUPALY 2017

Nasze aktywności
  Aktualności 2020
  Aktualności 2019
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty 2020
  Serce od Serca

Projekty 2019
  Terapia medyczna i społeczna
  Zdrowie psychiczne i zapobieganie zaburzeniom

Projekty 2018
  Rehabilitacja oraz integracja społeczna
  Terapia medyczna i społeczna

Projekty 2017
  Zdrowie
  Kultura

Projekty 2016
  Psychoterapia amazonek
  Terapia medyczna

Projekty 2015
  Zdrowy tryb życia
  Forma psychoterapii

Projekty 2014
  Góry są dla każdego

Projekty - 2013
  Akademia Zdrowia
  Zwiedzanie krakowa
  Wspieranie osób niepełnosprawnych
  Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
  Więcej ruchu, więcej zdrowia
  Więcej ruchu, więcej zdrowia - opis zadania
  Prozdrowotna, Konferencja Szkoleniowa

MusicBox
Aby włączyć muzykę relaksacyjną "Zaufaj Bogu RELAX oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), naciśnij poniższy guzik w celu włączenia odtwarzacza i odtworzenia muzyki:
Prozdrowotna, Konferencja Szkoleniowa

 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

                                                                                                                                           

Rzeszów 28 styczeń 2013 rok……..

                                                                                                                                                                                                                        (Data i miejsce złożenia oferty)

……………………………………………….

       (Pieczęć organizacji pozarządowej*/
          podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

                                                                                                                                                                       

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 

Dotacje celowe na organizacja imprez kulturalnych prezentujących bogactwo kulturowe miasta i regionu, w tym ;

imprez patriotycznych i jubileuszowych oraz wystaw ;

w zakresie plastyki, fotografii, filatelistyki itp.....................................................................................................................................

(rodzaj zadania publicznego – zgodny z ogłoszeniem)

 

PROZDROWOTNA. KONFERENCJA  SZKOLENIOWA i KULTURALNA”

(tytuł zadania publicznego realizowanego przez podmiot)

w okresie od   1.08..2013........ do ......31.10.2013...........

W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ

Gminę Miasto Rzeszów

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

 

1.       Krótkacharakterystyka zadania publicznego.

 

I .Szkolenia w aspekcie;

1.        Dobre  rzeczy w życiu

2.        Dobre rzeczy w biznesie

3.        Dobre rzeczy w kulturze

W oparciu o wypracowane i ustanowione dobra zdrowotne kulturalno-zawodowe, społeczne.

Profilaktyka i wiedza dotycząca chorób onkologicznych pod kątem udzielania pomocy i wsparcia w sytuacjach;

AD1)

·         Bezpośredniego zagrożenia życia z możliwością diagnostyki poprzez tzw. objazdową pomoc medyczną/mammobus/,

·         Zaburzeń emocjonalnych i psychicznych z uwzględnieniem pomocy psychologicznej,

·         Objawów skórno- mięśniowo-kostnych z uwzględnieniem pomocy podologicznej,

·         Narządu ruchu i układu nerwowego z uwzględnieniem pomocy lekarzy; rehabilitacji, ortopedii, neurologii, specjalisty rehabilitacji onkologicznej, specjalisty dietetyka,

AD2)

·         Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb dotyczących wyglądu i poprawy wizerunku poprzez pomoc; kosmetyczki, wizażystki, fryzjerki, projektanta profesjonalnej bielizny , producenta środków ortopedycznych,

·         Poprzez profesjonalną pomoc w oparciu o specjalistyczne konsultacje naszych wolontariuszy ; lekarza neurologa, rehabilitantów, amazonki-przeszkolone ochotniczki, nauczyciela WF, specjalisty w dziedzinie pomocy społecznej, księgowego, dekoratora, fotografa, informatyka, i innych…

AD3)

·         Rozwijanie i zaspokajanie aspiracji kulturalnych poprzez; muzykę , teatr, kabaret, kino, koncerty, występy  muzyczno-wokalne ,

·         Rozwijanie wiedzy i pasji z zakresu poznawania kultury i zabytków Polski, a także krajów Unii Europejskiej,

·         Zacieśnianie więzi i współpracy , poczucia konsolidacji z członkiniami stowarzyszeń  Amazonek z całej Polski, Niemiec, Ukrainy , Słowacji,

 

II. Prowadzenie spotkań  i szkoleń przez wolontariuszy i Amazonki -ochotniczki w Punktach  Informacyjnych w Rzeszowie przy ulicy Kopernika i Wierzbowej,  oraz  podczas spotkań integracyjnych dwa razy w miesiącu w Sali Konferencyjnej w Ratuszu- nowych amazonek , członków ich rodzin, przyjaciół, osób którym leży na sercu zdrowie kobiet tuż po leczeniu onkologicznym, z doświadczonymi amazonkami ,działającymi w stowarzyszeniu od wielu lat, spotkania z przeszkolonymi ochotniczkami-wolontariuszkami, spotkania z psychologiem współpracującym  ze Stowarzyszeniem

·         Działania prowadzone systematycznie, bieżąco przez członkinie stowarzyszenia, wolontariuszki/lekarze, rehabilitanci/ i przeszkolone ochotniczki- przewidziane około

      44  godzin pracy społecznej wolontariuszy

 

III.  Propagowanie działalności Stowarzyszenia na stronie internetowej Klubu.- kontakt

z mediami, bieżące prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia; www.amazonka.rzeszow.pl, oraz kontakt poprzez witrynę www.podkarpackie.pozarzadowe.pl –zamieszczanie bieżących informacji na temat ; realizacji PROJEKTU, rozpropagowanie PROJEKTU działalności stowarzyszenia, terminarza spotkań , aktualności, dane dotyczące kontaktu w przypadku natychmiastowej pomocy ,  bieżąca informacja na temat spotkań , wykładów i zajęć terapeutycznych- prowadzone na bieżąco, codziennie

 

 

 

 

 

2.       Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków.

 

1. Profilaktyka i edukacja prozdrowotna: spotkania i wykłady z lekarzami, rehabilitantami,

 z psychologiem, pielęgniarkami, innymi specjalistami ;- wszystkie te działania miałyby na celu podniesienie świadomości wśród zainteresowanych kobiet na temat; profilaktyki,  choroby, możliwości leczenia, rehabilitacji po zabiegach, normalnym życiu po mastektomii, a także po innych chorobach onkologicznych, możliwości uzyskania szeroko rozumianej pomocy .

 

2. Prowadzenie spotkań  i szkoleń w Sali Konferencyjnej Ratusza, rzez wolontariuszki amazonki w Punktach  Informacyjnych, oraz przez psychologa umożliwia szybsze dotarcie nowych kobiet amazonek do naszego Stowarzyszenia, szybką pomoc psychologa, właściwy dobór protez piersi i gorsetów ortopedycznych a także peruk, przez profesjonalistę pracującym w w/wym punktach

3. Propagowanie działalności Stowarzyszenia – w mediach/ Radio Rzeszów, na stronie internetowej www.amazonka.rezeszow.pl, oraz na portalu www,podkarpackie-pozarzadowe.pl; szersza informacja o Stowarzyszeniu, zwiększenie możliwości dotarcia do wszystkich amazonek w naszym regionie, nie tylko amazonek zrzeszonych w Stowarzyszeniu, a także osób zainteresowanych profilaktyka antynowotworową.

 

 

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA