Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Regulamin spotkań Amazonek
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  Profilaktyczna Mastektomia
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKUPALY 2017

Nasze aktywności
  Aktualności 2020
  Aktualności 2019
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty 2020
  Serce od Serca

Projekty 2019
  Terapia medyczna i społeczna
  Zdrowie psychiczne i zapobieganie zaburzeniom

Projekty 2018
  Rehabilitacja oraz integracja społeczna
  Terapia medyczna i społeczna

Projekty 2017
  Zdrowie
  Kultura

Projekty 2016
  Psychoterapia amazonek
  Terapia medyczna

Projekty 2015
  Zdrowy tryb życia
  Forma psychoterapii

Projekty 2014
  Góry są dla każdego

Projekty - 2013
  Akademia Zdrowia
  Zwiedzanie krakowa
  Wspieranie osób niepełnosprawnych
  Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
  Więcej ruchu, więcej zdrowia
  Więcej ruchu, więcej zdrowia - opis zadania
  Prozdrowotna, Konferencja Szkoleniowa

MusicBox
Aby włączyć muzykę relaksacyjną "Zaufaj Bogu RELAX oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), naciśnij poniższy guzik w celu włączenia odtwarzacza i odtworzenia muzyki:
Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

    ……
Rzeszów   17.05.2013

                                                                                                                                                          (Data i miejsce złożenia oferty)

……………………………………………….

       (Pieczęć organizacji pozarządowej*/
          podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 

 Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo –    naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy

-

 

 

WIĘCEJ RUCHU,   WIĘCEJ ZDROWIA,  WIĘCEJ ŻYCIA”

 (tytuł zadania publicznego realizowanego przez podmiot)

w okresie od ..01.05.2013.. do ..15.12..2013

W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ

Gminę Miasto Rzeszów

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I.       Dane oferenta/oferentów1), 3)

   1)   pełna nazwa:             STOWARZYSZENIE „ RZESZOWSKI KLUB AMAZONKA”

   2)   forma prawna:4)

(x )    stowarzyszenie                                                 ( )        fundacja

 

 

 

1. Prowadzenie zajęć rekreacyjnych z wykwalifikowanymi terapeutami;

-organizacja zajęć terapeutycznych; gimnastyka usprawniająca, ćwiczenia stacyjne, ćwiczenia z przyrządami / materace, drabinki, piłki duże., piłki małe, kijki, taśmy TERA-BAND- zajęcia na całkowicie wyposażonej Sali gimnastycznej NZOZ „ Palomed” przy ul, Seniora 2 w Rzeszowie, udostępnianej Stowarzyszeniu na podstawie Umowy nieodpłatnie ,

 

2 godziny w tygodniu/ we wtorki i piątki  począwszy od września 2013

 

  • Wrzesień 2013 – 4 x 1 godziny we wtorki oraz 4 x 1 godziny w piątki= 8 godzin
  • Październik 2013- 5 x 1 godziny we wtorki oraz 3 x 1 godziny w piątki= 8 godzin
  • Listopad 2013- 4 x 1 godziny we wtorki oraz 4 x 1 godziny w piątki= 8 godzin
  • Grudzień 2013- 2 godziny we wtorki oraz 2 godziny w piątki = 4 godziny

 

Razem przewiduje się 28  godzin zajęć grupowych z terapeutami na Sali gimnastycznej x 40 złotych za godzinę =   1 120 zł

 

2. Gimnastyka w wodzie- na basenie „ KARPIK” w Rzeszowie– w miesiącach od września

do listopada 2013 roku- łącznie 13 godzin x 40 złotych= 520 zł

plus wynajem Niecki basenowej – rezerwacja -13 godzin x 100 zł= 1 300 zł

 

3. Rekreacyjne ćwiczenia Nornic- Walking- Błonia wzdłuż Wisłoka w Rzeszowie,

w miesiącach od czerwca do  2013 roku- ogółem 18 godzin x 40 złotych= 720 złotych

 

3. Profilaktyka i edukacja prozdrowotna: spotkania i wykłady z lekarzami ;

 z psychologiem, wykłady, prelekcje, szkolenia na temat profilaktyki raka piersi, życia po mastektomii, udziału w życiu społecznym, sposobami wychodzenia z depresji po chorobie…

łącznie przewiduje się około 4 godzin wykładów x 50 zł = 200 zł

 

 

4. Prowadzenie spotkań  i szkoleń przez wolontariuszki amazonki w Punktach Informacyjnych oraz  podczas spotkań integracyjnych dwa razy w miesiącu w Sali Konferencyjnej w Ratuszu- nowych zainteresowanych amazonek , tuż po leczeniu , z doświadczonymi amazonkami ,działającymi w stowarzyszeniu od wielu lat, spotkania z przeszkolonymi ochotniczkami-wolontariuszkami, spotkania z psychologiem współpracującym  ze Stowarzyszeniem

  • Działania prowadzone systematycznie, bieżąco przez członkinie stowarzyszenia, wolontariuszki i przeszkolone ochotniczki- przewidziane około …… godzin pracy społecznej wolontariuszek

 

5. Propagowanie działalności Stowarzyszenia na stronie internetowej Klubu.- kontakt z mediami, bieżące prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia; www.amazonka.rzeszow.pl, oraz kontakt poprzez witrynę www.podkarpackie.pozarzadowe.pl –zamieszczanie bieżących informacji na temat działalności stowarzyszenia, terminarza spotkań , aktualności, dane dotyczące kontaktu w przypadku natychmiastowej pomocy , rozpropagowanie Projektu, bieżąca informacja na temat spotkań , wykładów i zajęć terapeutycznych- na bieżąco

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA