Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Regulamin spotkań Amazonek
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  Profilaktyczna Mastektomia
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKUPALY 2017

Nasze aktywności
  Aktualności 2020
  Aktualności 2019
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty 2020
  Serce od Serca

Projekty 2019
  Terapia medyczna i społeczna
  Zdrowie psychiczne i zapobieganie zaburzeniom

Projekty 2018
  Rehabilitacja oraz integracja społeczna
  Terapia medyczna i społeczna

Projekty 2017
  Zdrowie
  Kultura

Projekty 2016
  Psychoterapia amazonek
  Terapia medyczna

Projekty 2015
  Zdrowy tryb życia
  Forma psychoterapii

Projekty 2014
  Góry są dla każdego

Projekty - 2013
  Akademia Zdrowia
  Zwiedzanie krakowa
  Wspieranie osób niepełnosprawnych
  Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
  Więcej ruchu, więcej zdrowia
  Więcej ruchu, więcej zdrowia - opis zadania
  Prozdrowotna, Konferencja Szkoleniowa

MusicBox
Aby włączyć muzykę relaksacyjną "Zaufaj Bogu RELAX oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), naciśnij poniższy guzik w celu włączenia odtwarzacza i odtworzenia muzyki:
Wspieranie osób niepełnosprawnych

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

17. 05 2013 roku Rzeszów

   ( Data i miejsce złożenia oferty)

……………………………………………….

       (Pieczęć organizacji pozarządowej*/
          podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

„Wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo – turystyczno – rekreacyjnych i kulturalno – rozrywkowych”

 

 

 

 

KULTURALNE   i   TURYSTYCZNE ASPIRACJE

RZESZOWSKICH AMAZONEK”

..........................................................................................................................................................

(tytuł zadania publicznego realizowanego przez podmiot)

w okresie od ...01.05.2013....... do .....15.12.2013................

W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ

Gminę Miasto Rzeszów

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I.       Dane oferenta/oferentów1), 3)

     1)   pełna nazwa:  STOWARZYSZENIE „ RZESZOWSKI KLUB AMAZONKA”

   2)   forma prawna:4)

I Udział w imprezach kulturalno oferowanych przez Filharmonie Rzeszowską oraz Kino Zorza;

- Październik -2013 roku – udział  50 amazonek w spektaklu Pt; „ Klimakterium …

 i już” – Opowieść o kobietach w wieku menopauzalnym, które udowadniają , że bez względu na wiek  i stan zdrowia można eksplodować energią, humorem i zapomnieć o troskach i problemach dnia codziennego.- 50 osób x 50 złotych za bilet = 2500 złotych

-  Wyjścia do kina na dwa wybrane filmy- w okresie od  01.05.2013- 15.12. 2013 roku/ 50 osób  -otwarte bilety na kilka  miesięcy= 50 osób x 11 złotych za bilet x 2 = 1100 złotych

- Udział w Retransmisji Operowej w Kinie Zorza- wrzesień 2013- 20 x 5 zł= 100 zł

 

II. Spotkania i wyjazdy integracyjne- połączone z rekreacją, szkoleniami, wymianą doświadczeń z amazonkami z innych klubów Amazonek z Podkarpacia .Zagubione i osamotnione w chorobie i rekonwalescencji amazonki znajdują radość, zapomnienie o przeżyciach, poprawia się ich stan psychiczny wraca im chęć do normalnego życia – takie wyjazdy i spotkania bardzo motywują

-2 dniowy wyjazd na wycieczkę turystyczną w Bieszczady- 29/30- czerwca 2013 roku, zwiedzanie znanych miejsc i atrakcji turystycznych; 40 osób x 137.50 zł = 5 500 złotych

-1 dniowy wyjazd  w lipcu 2013 roku do Kaskady Solnej w Sołonce- 30 osób x 18.33 złotych= 550 złotyc

 

III. Prowadzenie spotkań  i szkoleń przez wolontariuszki amazonki w Punktach Informacyjnych oraz  podczas spotkań integracyjnych dwa razy w miesiącu w Sali Konferencyjnej w Ratuszu- nowych zainteresowanych amazonek , tuż po leczeniu , z doświadczonymi amazonkami ,działającymi w stowarzyszeniu od wielu lat, spotkania z przeszkolonymi ochotniczkami-wolontariuszkami, spotkania z psychologiem współpracującym  ze Stowarzyszeniem

·         Działania prowadzone systematycznie, bieżąco przez członkinie stowarzyszenia, wolontariuszki i przeszkolone ochotniczki- przewidziane około 428,5  godzin pracy społecznej wolontariuszek

 

IV. Propagowanie działalności Stowarzyszenia na stronie internetowej Klubu.- kontakt z mediami, bieżące prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia; www.amazonka.rzeszow.pl, oraz kontakt poprzez witrynę www.podkarpackie.pozarzadowe.pl –zamieszczanie bieżących informacji na temat działalności stowarzyszenia, terminarza spotkań , aktualności, dane dotyczące kontaktu w przypadku natychmiastowej pomocy , rozpropagowanie Projektu, bieżąca informacja na temat spotkań , wykładów i zajęć terapeutycznych- na bieżąco

 

V. Udział wszystkich amazonek i wolontariuszy pracujących w Stowarzyszeniu w Akcji pozyskiwania 1 % podatku dochodowego od podatników na działalność statutową Stowarzyszenia./ ulotki, rozmowy, szkolenia na temat rozliczeń zeznań podatkowych, wywiady w mediach/ radio Rzeszów, Nowiny, Super Nowości- inne../-

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA