Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKUPALY 2017

Aktualności
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty 2017
  Zdrowie
  Kultura

Projekty 2016
  Psychoterapia amazonek
  Terapia medyczna

Projekty 2015
  Zdrowy tryb życia
  Forma psychoterapii

Projekty 2014
  Góry są dla każdego

Projekty - 2013
  Akademia Zdrowia
  Zwiedzanie krakowa
  Wspieranie osób niepełnosprawnych
  Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
  Więcej ruchu, więcej zdrowia
  Więcej ruchu, więcej zdrowia - opis zadania
  Prozdrowotna, Konferencja Szkoleniowa

MusicBox
Aby włączyć muzykę relaksacyjną "Zaufaj Bogu RELAX oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), naciśnij poniższy guzik w celu włączenia odtwarzacza i odtworzenia muzyki:
Wspieranie osób niepełnosprawnych

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

17. 05 2013 roku Rzeszów

   ( Data i miejsce złożenia oferty)

……………………………………………….

       (Pieczęć organizacji pozarządowej*/
          podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

„Wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo – turystyczno – rekreacyjnych i kulturalno – rozrywkowych”

 

 

 

 

KULTURALNE   i   TURYSTYCZNE ASPIRACJE

RZESZOWSKICH AMAZONEK”

..........................................................................................................................................................

(tytuł zadania publicznego realizowanego przez podmiot)

w okresie od ...01.05.2013....... do .....15.12.2013................

W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ

Gminę Miasto Rzeszów

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I.       Dane oferenta/oferentów1), 3)

     1)   pełna nazwa:  STOWARZYSZENIE „ RZESZOWSKI KLUB AMAZONKA”

   2)   forma prawna:4)

I Udział w imprezach kulturalno oferowanych przez Filharmonie Rzeszowską oraz Kino Zorza;

- Październik -2013 roku – udział  50 amazonek w spektaklu Pt; „ Klimakterium …

 i już” – Opowieść o kobietach w wieku menopauzalnym, które udowadniają , że bez względu na wiek  i stan zdrowia można eksplodować energią, humorem i zapomnieć o troskach i problemach dnia codziennego.- 50 osób x 50 złotych za bilet = 2500 złotych

-  Wyjścia do kina na dwa wybrane filmy- w okresie od  01.05.2013- 15.12. 2013 roku/ 50 osób  -otwarte bilety na kilka  miesięcy= 50 osób x 11 złotych za bilet x 2 = 1100 złotych

- Udział w Retransmisji Operowej w Kinie Zorza- wrzesień 2013- 20 x 5 zł= 100 zł

 

II. Spotkania i wyjazdy integracyjne- połączone z rekreacją, szkoleniami, wymianą doświadczeń z amazonkami z innych klubów Amazonek z Podkarpacia .Zagubione i osamotnione w chorobie i rekonwalescencji amazonki znajdują radość, zapomnienie o przeżyciach, poprawia się ich stan psychiczny wraca im chęć do normalnego życia – takie wyjazdy i spotkania bardzo motywują

-2 dniowy wyjazd na wycieczkę turystyczną w Bieszczady- 29/30- czerwca 2013 roku, zwiedzanie znanych miejsc i atrakcji turystycznych; 40 osób x 137.50 zł = 5 500 złotych

-1 dniowy wyjazd  w lipcu 2013 roku do Kaskady Solnej w Sołonce- 30 osób x 18.33 złotych= 550 złotyc

 

III. Prowadzenie spotkań  i szkoleń przez wolontariuszki amazonki w Punktach Informacyjnych oraz  podczas spotkań integracyjnych dwa razy w miesiącu w Sali Konferencyjnej w Ratuszu- nowych zainteresowanych amazonek , tuż po leczeniu , z doświadczonymi amazonkami ,działającymi w stowarzyszeniu od wielu lat, spotkania z przeszkolonymi ochotniczkami-wolontariuszkami, spotkania z psychologiem współpracującym  ze Stowarzyszeniem

·         Działania prowadzone systematycznie, bieżąco przez członkinie stowarzyszenia, wolontariuszki i przeszkolone ochotniczki- przewidziane około 428,5  godzin pracy społecznej wolontariuszek

 

IV. Propagowanie działalności Stowarzyszenia na stronie internetowej Klubu.- kontakt z mediami, bieżące prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia; www.amazonka.rzeszow.pl, oraz kontakt poprzez witrynę www.podkarpackie.pozarzadowe.pl –zamieszczanie bieżących informacji na temat działalności stowarzyszenia, terminarza spotkań , aktualności, dane dotyczące kontaktu w przypadku natychmiastowej pomocy , rozpropagowanie Projektu, bieżąca informacja na temat spotkań , wykładów i zajęć terapeutycznych- na bieżąco

 

V. Udział wszystkich amazonek i wolontariuszy pracujących w Stowarzyszeniu w Akcji pozyskiwania 1 % podatku dochodowego od podatników na działalność statutową Stowarzyszenia./ ulotki, rozmowy, szkolenia na temat rozliczeń zeznań podatkowych, wywiady w mediach/ radio Rzeszów, Nowiny, Super Nowości- inne../-

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA