Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKUPALY 2017

Aktualności
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty 2017
  Zdrowie
  Kultura

Projekty 2016
  Psychoterapia amazonek
  Terapia medyczna

Projekty 2015
  Zdrowy tryb życia
  Forma psychoterapii

Projekty 2014
  Góry są dla każdego

Projekty - 2013
  Akademia Zdrowia
  Zwiedzanie krakowa
  Wspieranie osób niepełnosprawnych
  Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
  Więcej ruchu, więcej zdrowia
  Więcej ruchu, więcej zdrowia - opis zadania
  Prozdrowotna, Konferencja Szkoleniowa

MusicBox
Aby włączyć muzykę relaksacyjną "Zaufaj Bogu RELAX oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), naciśnij poniższy guzik w celu włączenia odtwarzacza i odtworzenia muzyki:
Projekt - Akademia zdrowia

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

ZAKTUALIZOWANY OPIS ZADANIA
……

Rzeszów…….

(Data i miejsce złożenia oferty)

……………………………………………….

       (Pieczęć organizacji pozarządowej*/
          podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
 

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 

 Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo –    naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy

-

 

 

.............................................................................................................................................................

(rodzaj zadania publicznego – zgodny z ogłoszeniem)

 

„AKADEMIA ZDROWEGO ŻYCIA AMAZONEK - 2013”
..............................................................................................................................................................

(tytuł zadania publicznego realizowanego przez podmiot)

w okresie od ...01.04.2013.. do ....15.12.2012

W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ

Gminę Miasto Rzeszów

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I.     Dane oferenta/oferentów1), 3)

  1)  pełna nazwa:        STOWARZYSZENIE „ RZESZOWSKI KLUB AMAZONKA”

  2)  forma prawna:4)

(x )  stowarzyszenie                                 ( )      fundacja

( )    kościelna osoba prawna                    ( )      kościelna jednostka organizacyjna

 

3. Spotkania i wyjazdy integracyjne- połączone z rekreacją, szkoleniami, wymianą doświadczeń z amazonkami z innych klubów Amazonek z Podkarpacia;

Maj-2013- Planowany wyjazd na 8-dniowy Obóz kondycyjny „ Akademia Zdrowego Życia Amazonek” – planowany wyjazd 18 maja 2013- 25 maja 2013- 8 dni ciekawie zorganizowanego pobytu w Ośrodku Wojewody Małopolskiego „ Zielony Dół” w Kreakowie przy ul. Jadwigi, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Onkologii „ UNICORN” w Krakowie

  • Wyjazd 35 osobowej grupy w dniu 18 maja 2013 roku pociągiem Rzeszów – Kraków/ powrót  także PKP/ planujemy jak najtańszy środek lokomocji/ 35 osób x 48 zł minus zniżki= 1060 zł
  • 8 dniowy- całodobowy pobyt w ośrodku szkoleniowym wraz z wyżywieniem i możliwością korzystania z całego obiektu, sal konferencyjnych i do ćwiczeń= 35 osób x 100 zł = 28 000 zł
  • Ubezpieczenie uczestników wyjazdu- 35 x 2 x 8 dni=                                                      560 zł

4. Prowadzenie spotkań  i szkoleń przez wolontariuszki amazonki w Punktach Informacyjnych oraz  podczas spotkań integracyjnych dwa razy w miesiącu w Sali Konferencyjnej w Ratuszu- nowych zainteresowanych amazonek , tuż po leczeniu , z doświadczonymi amazonkami ,działającymi w stowarzyszeniu od wielu lat, spotkania z przeszkolonymi ochotniczkami-wolontariuszkami, spotkania z psychologiem współpracującym  ze Stowarzyszeniem

  • Działania prowadzone systematycznie, bieżąco przez członkinie stowarzyszenia, wolontariuszki i przeszkolone ochotniczki- przewidziane około 155. godzin pracy społecznej wolontariuszek

 

5. Propagowanie działalności Stowarzyszenia na stronie internetowej Klubu.- kontakt z mediami, bieżące prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia; www.amazonka.rzeszow.pl, oraz kontakt poprzez witrynę www.podkarpackie.pozarzadowe.pl –zamieszczanie bieżących informacji na temat działalności stowarzyszenia, terminarza spotkań , aktualności, dane dotyczące kontaktu w przypadku natychmiastowej pomocy , rozpropagowanie Projektu, bieżąca informacja na temat spotkań , wykładów i zajęć terapeutycznych- na bieżąco

 

6. Udział wszystkich amazonek i wolontariuszy pracujących w Stowarzyszeniu w Akcji pozyskiwania 1 % podatku dochodowego od podatników na działalność statutową Stowarzyszenia./ ulotki, rozmowy, szkolenia na temat rozliczeń zeznań podatkowych, wywiady w mediach/ radio Rzeszów, Nowiny, Super Nowości- inne../-

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA