Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Regulamin spotkań Amazonek
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  ADWOKAT - Tomasz Pelec
  Profilaktyczna Mastektomia
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki
  ORTO+STOMIA
  CzytajRzeszów
  Gorsety pooperacyjne

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed
  Oddział Stacjonarnej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - KOD 4300

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKULAPY 2017

Nasze aktywności
  Aktualności 2022
  Aktualności 2021
  Aktualności 2020
  Aktualności 2019
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty Amazonek
  Lata 2013 - 2020 (szczegóły)

YouTube - Muzyka
Aby włączyć muzykę relaksacyjną 'Zaufaj Bogu RELAX' oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), nacisnij poniższy guzik w celu otworzenia playlisty z muzyką:
Oferta Realizacji - Projekt 3

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

                                                                                                                                    

                  8 maja 2012 roku…Rzeszów………..

                                                                                                                                                          (Data i miejsce złożenia oferty)

……………………………………………….

       (Pieczęć organizacji pozarządowej*/
          podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

                                                                                                               

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 

„Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym

 w szczególności chorobom sercowo – naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy.”

(rodzaj zadania publicznego – zgodny z ogłoszeniem)

 

GIMNASTYKA W WODZIE  -  SPOSÓB NA ZDROWY STYL ŻYCIA

         I DOBRE SAMOPOCZUCIE

(tytuł zadania publicznego realizowanego przez podmiot)

w okresie od 01.09.2012........................ do ........15.12.2012........................

W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ

Gminę Miasto Rzeszów

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
III.          Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1.    Krótka charakterystyka zadania publicznego.

 

Gimnastyka w wodzie jest nową lecz zyskującą sobie coraz więcej sympatyków , prozdrowotną formą rekreacji. Zalety ćwiczeń w wodzie dostrzegane są przez wielu fizjoterapeutów

i wykorzystywane w procesie rehabilitacji, który jest szybszy i bardziej efektywny.

Zadanie GIMNASTYKA W WODZIE  -  SPOSÓB NA ZDROWY STYL ŻYCIA  I DOBRE SAMOPOCZUCIE”

 • Miałoby to  polegać na; cotygodniowych spotkaniach , godzinnych, w dzień wolny od pracy

     i innych obowiązków i ćwiczeń z innymi uczestnikami ćwiczeń w wodzie, kobiet o podobnych potrzebach, przeżyciach i oczekiwaniach.

 • Gimnastyka będzie  poprzedzona 2- godzinnym wykładem na temat środowiska wodnego, jego dobrodziejstw, wskazań i przeciwwskazań do ćwiczenia, charakterystyki ćwiczeń

     w wodzie, zasad bezpieczeństwa, wskazówek praktycznych.

 • Zajęcia będą  prowadzone przez fizjoterapeutę , instruktora aquafitness, posiadającego odpowiednie uprawnienia i wykształcenie.
 • Forma godzinnych zajęć będzie dostosowana do poziomu oswojenia z wodą oraz umiejętności prezentowanych przez grupę,
 • Nie będą to same „ suche” ćwiczenia, lecz wplatanie elementów zabaw, rywalizacji, konkursów, które stanowią element motywacyjny i zwiększają zapał do  ćwiczeń, poprawiając samopoczucie.
 • Być może zdarzy się tak, że osoby dotychczas niechętne do tego typu  ćwiczeń, nabiorą przekonania do systematycznej kontynuacji , a także do skuteczności tych działań

 

 

 

 

 

2.    Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków.

 

 

Jest to zapobieganie chorobom cywilizacyjnym  .Dotyczy to całego społeczeństwa, starzejemy się, coraz częstszym problemem jest problem nowotworu, cukrzycy, chorób układu krążenia, osteoporozy

Ludzie nie wypoczywają, są  przemęczeni , ich aktywność fizyczna jest niska lub żadna, prowadzą siedzący,  nerwowy tryb życia, co w rezultacie prowadzi do spadku dobrego samopoczucia , do ciężkich stanów depresyjnych.

Środowisko wodne działa jak masaż limfatyczny, poprzez ciśnienie hydrostatyczne, niwelując obrzęki, pomagając kształtować układ mięśniowy bez obciążenia stawów kręgosłupa i obwodowych, co jest ważne w przypadku osób otyłych, po urazach ortopedycznych , z osteoporozą , po zabiegach onkologicznych. Jest to bezpieczna forma aktywności dla wszystkich , nawet dla tych którzy posiadają niewielką lub ograniczoną sprawność fizyczną . Jest to też aspekt socjalizacyjny, ponieważ ćwiczący w wodzie są częścią małej społeczności, za która czują się odpowiedzialni i przynależ a od niej. Często ćwiczenia tradycyjne na sali gimnastycznej są żmudne i nużące , trudne do wykonania

 i wymagające. Natomiast ćwiczenia w wodzie są atrakcyjne ze względu na różnorodność form tych ćwiczeń jak też stosowania różnych pomocy, ułatwiających wykonywanie ćwiczeń/ typu makarony, hantle wypornościowe, pasy wypornościowe, piłki, łapki na ręce. Gimnastyka w wodzie to ćwiczenia w odciążeniu a nawet jak w podwieszeniu całkowitym, tak ważne dla kobiet po mastektomii.

 

 

 

 

 

3.    Opis grup adresatów zadania publicznego.

 

 

 

Kobiety po mastektomii piersi  oraz kobiety zagrożone genetycznie nowotworem i osoby zainteresowane profilaktyką antynowotworową, członkowie rodzin amazonek po przejściach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych
z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem,
w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania1
1)

 

 • Siedzący tryb życia ,brak ruchu,
 • zapracowanie, presja psychiczna, brak czasu dla siebie,
 • choroby związane z układem sercowo-naczyniowym, wynikające ze złego odżywiania się,
 • Stany zwyrodnieniowe kręgosłupa, osteoporoza, ograniczona ruchomość,
 • Borykanie się z ciągłym bólem na skutek powyższych schorzeń,
 • Przekonanie uczestników ćwiczeń w wodzie, ze są w stanie sprostać stawianym im zadaniom, nawet w tak wymagającym środowisku,
 • Przełamanie swoich ograniczeń i obaw,
 • Otworzenie się na obecność innych ludzi,
 • Uświadomienie szerszej grupie społecznej, jak można zdrowo, z pożytkiem dla siebie spędzać czas wolny i dobrze się przy tym bawić,
 • W jaki sposób można sobie pomóc w zwalczaniu dotychczasowych dolegliwości ,
 • Jest to często jedyna forma aktywności , w której w sposób bezpieczny i bez obaw o swoje  zdrowie, można uczestniczyć.

 

 

 

 

 

5.    Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania
publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu,
który udzielił dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji11)

 

 

NIE DOTYCZY

 

 

 

 

6.    Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji.

 

 

 • Podniesienie poziomu sprawności fizycznej i wydolności organizmu,
 • Wzmocnienie gorsetu mięśniowego,
 • Wzrost elastyczności ścięgien i więzadeł,
 • Bezkontuzyjna forma rekreacji,
 • Podniesienie dobrego samopoczucia,
 • Współdziałanie w grupie,
 • Redukcja masy ciała,
 • Niwelacja obrzęków limfatycznych,
 • Zmęczenie fizyczne pozytywnie poprawia jakość snu i ogranicza bezsenność
 • na procesy regeneracji i zaburzeń snu,
 • Wydzielane podczas ćwiczeń  endorfiny dają uczucie komfortu psychicznego i dobrostanu.
 • Osoby będące uczestnikami projektu nabędą niezbędną wiedzę  i umiejętności praktyczne dotyczące zdrowego stylu bycia,
 • Uświadomienie szerszej grupie społecznej, jak można zdrowo, z pożytkiem dla siebie spędzać czas wolny i dobrze się przy tym bawić,
 • Kształtowanie nawyku dbałości o własne zdrowie i swojego otoczenia.

 

 

 

7.         Miejsce realizacji zadania publicznego.

 

Pływalnia- Basen „ KARPIK” w Rzeszowie –Zespól Szkól Nr 5 przy ul, Solarza - ćwiczenia

Sala Konferencyjna Ratusz- Rynek – szkolenie, wykłady

 

 

 

 

 

8.    Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

 

 

1. Szkolenia na temat aktywności fizycznej w środowisku wodnym prowadzi wykładowca fizjoterapeuta

2. Ćwiczenia w wodzie na basenie krytym, w grupie około 30 osób 1 raz w tygoniu, w sumie ;

w okresie czasu od  1 września 2012 roku  do 15 grudnia 2012 roku, łącznie 15 spotkań godzinnych-prowadzi profesjonalny fizjoterapeuta

 

 

 

 

 

 

Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

 

  Poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjnych w basenie z wykwalifikowanym terapeutą, amazonki poprawią kondycję fizyczną i psychiczną, wzmocnią odporność organizmu co jest ważne w przypadku ewentualnych nawrotów choroby, profilaktyka przeciwobrzękowa, zwiększenie ruchowości stawów, korekcja postawy , poprawa samopoczucia, 

. Profilaktyka i edukacja prozdrowotna: spotkanie i wykład z wykwalifikowanym terapeutą . to podniesienie świadomości wśród zainteresowanych kobiet na temat; profilaktyki,  choroby, , rehabilitacji po zabiegach, normalnym życiu po mastektomii

-

 Prowadzenie spotkań  i szkoleń przez wolontariuszki amazonki w Punkcie Informacyjnym, oraz  w Sali Konferencyjnej w Ratuszu, umożliwia szybsze dotarcie nowych kobiet amazonek do naszego Stowarzyszenia,

 Propagowanie działalności Stowarzyszenia – w mediach/ Radio Rzeszów, na stronie internetowej oraz na portalu NGO dla organizacji pozarządowych; szersza informacja o Stowarzyszeniu, zwiększenie możliwości dotarcia do wszystkich amazonek w naszym regionie.

 

Przewidywane rezultaty końcowe to;

 • Zwiększenie wytrzymałości organizmu,
 • podniesienie poziomu sprawności fizycznej i wydolności organizmu,
 • Wzmocnienie gorsetu mięśniowego,
 • Wzrost elastyczności ścięgien i więzadeł,
 • Bezkontuzyjna forma rekreacji,
 • Podniesienie dobrego samopoczucia,
 • Współdziałanie w grupie,
 • Redukcja masy ciała,
 • Niwelacja obrzęków limfatycznych,
 • Zmęczenie fizyczne pozytywnie poprawia jakość snu i ogranicza bezsenność
 • na procesy regeneracji i zaburzeń snu,
 • Wydzielane podczas ćwiczeń  endorfiny dają uczucie komfortu psychicznego i dobrostanu.
 • Osoby będące uczestnikami projektu nabędą niezbędną wiedzę  i umiejętności praktyczne dotyczące zdrowego stylu bycia,
 • Uświadomienie szerszej grupie społecznej, jak można zdrowo, z pożytkiem dla siebie spędzać czas wolny i dobrze się przy tym bawić,
 • Kształtowanie nawyku dbałości o własne zdrowie i swojego otoczenia.

  


 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA