Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Regulamin spotkań Amazonek
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  ADWOKAT - Tomasz Pelec
  Profilaktyczna Mastektomia
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki
  ORTO+STOMIA
  CzytajRzeszów
  Gorsety pooperacyjne

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed
  Oddział Stacjonarnej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - KOD 4300

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKULAPY 2017

Nasze aktywności
  Aktualności 2022
  Aktualności 2021
  Aktualności 2020
  Aktualności 2019
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty Amazonek
  Lata 2013 - 2020 (szczegóły)

YouTube - Muzyka
Aby włączyć muzykę relaksacyjną 'Zaufaj Bogu RELAX' oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), nacisnij poniższy guzik w celu otworzenia playlisty z muzyką:
Oferta Realizacji - Projekt 2

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

                                                                                                                10 luty 2012 roku      ..

                                                                                                                                                          (Data i miejsce złożenia oferty)

……………………………………………….

       (Pieczęć organizacji pozarządowej*/
          podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

                                                                                                               

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Organizacja imprez kulturalnych,  prezentujących bogactwo kulturowe miasta

i regionu , w tym imprez patriotycznych i jubileuszowych oraz wystaw w zakresie plastyki, fotografii, filatelistyki itp…

(rodzaj zadania publicznego – zgodny z ogłoszeniem)

 

 ROK  2012- rok Jubileuszu  15-lecia działalności

Stowarzyszenia „Rzeszowski Klub Amazonka w Rzeszowie”

(tytuł zadania publicznego realizowanego przez podmiot)

w okresie od ...01.03.2012. roku............... do ........31. 10.  2012 roku................................

W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ

Gminę Miasto Rzeszów

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

8.    Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

 

 

1 Działania podkreślające historię, 15 letnią działalność Stowarzyszenia „ Rzeszowski klub Amazonka” w regionie, potrzebę dalszego istnienia poprzez;

  • Wydawnictwo okolicznościowych broszur, biuletynów, jubileuszowych  kalendarzy
  • Odpowiednia informacja na stronie internetowej Stowarzyszenia

2. Organizacja wielu konferencji naukowych ; wykłady specjalistów na temat historii Ośrodka Onkologii w Rzeszowie/ pod kątem leczenia raka piersi/, specjalistów innych dziedzin; psychologów, rehabilitantów,

3. W październiku m-cu walki z choroba nowotworową , symboliczny marsz amazonek  do miejsca uroczystego spotkania jubileuszowego 13.10.2012 roku

·         Spotkanie jubileuszowe z udziałem władz miasta, lekarzy,  amazonek z innych klubów na Podkarpaciu, innych zaproszonych gości w OSIEDLOWYM  DOMU KULTURY

      w RZESZOWIE przy ulicy Kochanowskiego , z udziałem mediów/ radio, TV;

 

 

 

 

 

 

9.    Harmonogram13)

 

Zadanie publiczne realizowane w okresie od .01.07.2012 do 31.10.2012

 

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14)

 

 Terminy realizacji poszczególnych działań

 

 Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie
w zakresie realizowanego zadania publicznego

 

1 Działania podkreślające historię, 15 letnią działalność Stowarzyszenia „ Rzeszowski klub Amazonka” w regionie, potrzebę dalszego istnienia poprzez;

  • Wydawnictwo okolicznościowych broszur, biuletynów, jubileuszowych  kalendarzy

 

 

 

Lipiec- październik 2012

 

 Stowarzyszenie „ Rzeszowski Klub Amazonka” w Rzeszowie

2. Odpowiednia informacja na stronie internetowej Stowarzyszenia-publikowanie o tematyce obchodów i podejmowanych działaniach

 

 

 Lipiec- Październik 2012

 

 Stowarzyszenie „ Rzeszowski Klub Amazonka” w Rzeszowie

 3. Organizacja wielu konferencji naukowych ; wykłady specjalistów na temat historii Ośrodka Onkologii w Rzeszowie/ pod kątem leczenia raka piersi/, specjalistów innych dziedzin; psychologów, rehabilitantów,

 

 

 

Lipiec- –Październik  2012

 

Stowarzyszenie „ Rzeszowski Klub Amazonka” w Rzeszowie

 

3. W październiku m-cu walki z choroba nowotworową , symboliczny marsz amazonek  do miejsca uroczystego spotkania jubileuszowego 13.10.2012 roku

Spotkanie jubileuszowe z udziałem władz miasta, lekarzy,  amazonek z innych klubów na Podkarpaciu, innych zaproszonych gości np. w Teatrze Maska , z udziałem mediów/ radio, TV;

 

 

Październik- 2012

 

Stowarzyszenie „ Rzeszowski Klub Amazonka” w Rzeszowie

 

 

 

 

 

 

 

10.  Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

 

 

Poprzez podejmowane przez Stowarzyszenie działania w ramach Projektu, zakładane rezultaty zadania publicznego  będą trwałe i w bardzo znaczącym stopniu ich realizacja przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego jakim jest niedostateczna wiedza w społeczeństwie  na temat walki z nowotworami piersi ,profilaktyki antynowotworowej,  niechęci wśród kobiet i strach przed badaniami kontrolnymi mammograficznymi.

Przy okazji obchodów roku jubileuszowego, poprzez nagłośnienie naszej imprezy, komunikaty w mediach oraz na naszej stronie internetowej,  liczne spotkania z amazonkami z innych klubów na Podkarpaciu i Polski, seminaria i wykłady specjalistów w dziedzinie onkologii, trafimy do większej społeczności, zainteresowanej walką z chorobami nowotworowymi u Kobiet. Na skutek naszej otwartości w działaniach przełamiemy ciągle istniejące TABU i być może potrafimy pomóc wielu zagrożonym kobietom. Chcemy przekonać uczestników/ gości/ naszych uroczystości o tym ; że Istnienie Stowarzyszenia „ Rzeszowski Klub Amazonka” i dalsze rozwijanie jego działań jest wręcz nieodzowne i potrzebne w regionie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA