Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Regulamin spotkań Amazonek
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  ADWOKAT - Tomasz Pelec
  Profilaktyczna Mastektomia
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki
  ORTO+STOMIA
  CzytajRzeszów
  Gorsety pooperacyjne

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed
  Oddział Stacjonarnej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - KOD 4300

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKULAPY 2017

Nasze aktywności
  Aktualności 2022
  Aktualności 2021
  Aktualności 2020
  Aktualności 2019
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty Amazonek
  Lata 2013 - 2020 (szczegóły)

YouTube - Muzyka
Aby włączyć muzykę relaksacyjną 'Zaufaj Bogu RELAX' oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), nacisnij poniższy guzik w celu otworzenia playlisty z muzyką:
Oferta Realizacji - Projekt 1

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

                                                                                                   26.01.2012

Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszów

                                                                                                                          (Data i miejsce złożenia oferty)

……………………………………………….

       (Pieczęć organizacji pozarządowej*/
          podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

                                                                                                               

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 

..Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym

w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworom, cukrzycy.

(rodzaj zadania publicznego – zgodny z ogłoszeniem)

 

Realizacja programów oraz akcji prozdrowotnych, upowszechniających formy zdrowego stylu życia oraz zwiększenie świadomości społecznej

(tytuł zadania publicznego realizowanego przez podmiot)

w okresie od ....03.01.2012................. do ..........15.12.2012......................

W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ

Gminę Miasto Rzeszów

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I.     Dane oferenta/oferentów1), 3)

  1)  pełna nazwa:        Stowarzyszenie” RZESZOWSKI KLUB AMAZONKA”

 

 PODEJMOWANE DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU;

1. Prowadzenie zajęć rekreacyjnych z wykwalifikowanymi terapeutami;

-organizacja zajęć terapeutycznych; gimnastyka usprawniająca, ćwiczenia stacyjne, ćwiczenia z przyrządami / materace, drabinki, piłki duże., piłki małe, kijki, taśmy TERA-BAND- zajęcia na całkowicie wyposażonej Sali gimnastycznej NZOZ „ Palomed” przy ul, Seniora 2 w Rzeszowie, udostępnianej Stowarzyszeniu na podstawie Umowy nieodpłatnie ,

3 godziny w tygodniu

 • Kwiecień 2012- 4 x 2 godziny we wtorki oraz 4 x 1 godzina w piątki= 12 godzin
 • Maj 2012 – 4 x 2 godziny we wtorki oraz 4 x 1 godzina w piątki= 12 godzin
 • Czerwiec 2012- 4 x 2 godziny we wtorki oraz 5 x 1 godzina w piątki= 13 godzin
 • Lipiec 2012- 5 x 1 godziny we wtorki oraz 4 x 1 godzina w piątki= 9 godzin

W miesiącu sierpniu 2012 roku ćwiczeń nie będzie/zgodnie z załączonym harmonogramem ćwiczeń/

 • Wrzesień 2012 -4 x 2 godziny we wtorki oraz 4 x 1 godzina w piątki = 12 godzin
 • Październik 2012 -5 x 2 godziny we wtorki oraz 4 x 1 godzina w piątki = 14 godzin
 • Listopad 2012-4 x 2 godziny we wtorki oraz 5 x 1 godzina w piątki= 13 godzin
 • Grudzień 2012-3 x 2 godziny we wtorki oraz 3 x 1 godzina w piątki= 9 godzin

 

Razem przewiduje się 94 godziny zajęć grupowych z terapeutami na Sali gimnastycznej

 

2. Profilaktyka i edukacja prozdrowotna: spotkania i wykłady z lekarzami, rehabilitantami, z psychologiem, pielęgniarkami.- wykłady, prelekcje, szkolenia na temat profilaktyki raka piersi, życia po mastektomii, diety antynowotworowej, stosowania farmaceutyków i środków kosmetycznych,  udziału w życiu społecznym, sposobami wychodzenia z depresji po chorobie, operacjach i leczeniu onkologicznym

 • Spotkania i wykłady z psychologiem; kwiecień, maj, czerwiec, - 6 godzin
 • Spotkania i wykłady z dietetykiem- kwiecień, maj- 4 godziny
 • Spotkania i wykłady z technologiem produkcji i kosmetologii- kwiecień, maj, czerwiec- 4 godziny

 

3. Spotkania i wyjazdy integracyjne- połączone z rekreacją, szkoleniami, wymianą doświadczeń z amazonkami z innych klubów Amazonek z Podkarpacia;

 • Maj-2012- jednodniowy wyjazd rekreacyjny- Łańcut- Leżajsk/ zwiedzanie zamku w Łańcucie wraz ze Storczykarnią, pobyt w łańcuckim Parku, wyjazd do Leżajska- zwiedzanie Katedry-powrót do Rzeszowa
 • Czerwiec-2012- jednodniowy wyjazd do Bolestraszyc- całodniowy pobyt w Arboretum, zwiedzanie, relaks psychofizyczny
 • Lipiec-2012- jednodniowy wyjazd do Kaskady Solankowej w Sołonce- całodzienny pobyt w Tężni solankowej, rekreacja, w drodze powrotnej zwiedzanie Muzeum Strachów Polnych/ lub zamiennie inny wyjazd w inne miejsce na Podkarpaciu/.

 

5. Prowadzenie spotkań  i szkoleń przez wolontariuszki amazonki w Punkcie Informacyjnym oraz  podczas spotkań integracyjnych dwa razy w miesiącu w Sali Konferencyjnej w Ratuszu- nowych zainteresowanych amazonek , tuż po leczeniu , z doświadczonymi amazonkami ,działającymi w stowarzyszeniu od wielu lat, spotkania z przeszkolonymi ochotniczkami-wolontariuszkami, spotkania z psychologiem współpracującym  ze Stowarzyszeniem

 • Działania prowadzone systematycznie, bieżąco przez członkinie stowarzyszenia, wolontariuszki i przeszkolone ochotniczki- przewidzianie około 343 godziny pracy społecznej wolontariuszek

 

6. Propagowanie działalności Stowarzyszenia na stronie internetowej Klubu.- kontakt z mediami, bieżące prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia; www.amazonka.rzeszow.pl, oraz kontakt poprzez witrynę www.podkarpackie.pozarzadowe.pl –zamieszczanie bieżących informacji na temat działalności stowarzyszenia, terminarza spotkań , aktualności, dane dotyczące kontaktu w przypadku natychmiastowej pomocy , rozpropagowanie Projektu, bieżąca informacja na temat spotkań , wykładów i zajęć terapeutycznych- na bieżąco

 

 

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA